Transitie Autoriteit Jeugd bezoekt Hollands Kroon

23 december 2016

Op 7 december bracht de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) een werkbezoek bij Incluzio Hollands Kroon. De TAJ brengt maandelijks een werkbezoek aan een instelling en regio in het land om van gedachten te wisselen over de transitie en ervaringen tot nu toe, over ontwikkelingen en aandachtspunten. In december stond Incluzio Hollands Kroon op de agenda.

Transitie

Sinds de decentralisaties van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Gemeenten hebben daarbij de verantwoordelijkheid om tot inkoopafspraken te komen met aanbieders die de continuïteit van hulp verzekeren. Ook moeten ze voorkomen dat functies van hulp die niet gemist kunnen worden, verdwijnen bij de overdracht van de financiering van deze functies naar het gemeentelijk niveau. Goede inkoopafspraken zijn essentieel om de decentralisatie en daarmee de transitie van de jeugdzorg te laten slagen. Gemeenten en organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor die afspraken. Hierbij worden zij ondersteund door de Transitie Autoriteit Jeugd en het door de VNG ingestelde Ondersteuningsteam Decentralisaties.

Koers naar Partnerschap in Zorg

In 2015 is de gemeente Hollands Kroon op zoek gegaan naar een innovatieve partner voor de uitvoering van (jeugd)zorg en ondersteuning. Wethouder Mary van Gent heeft aangegeven dat ze af wil van de bureaucratie, controle en inefficiënte verkokerde hulpverlening. De gemeente gelooft in een integrale benadering die uitgaat van het leven van mensen en die niet de zorg zelf centraal zet. De integrale aanpak van Incluzio Hollands Kroon past daar uitstekend bij. In april 2016 heeft de gemeente de aanbesteding De Koers naar Partnerschap in Zorg aan Incluzio Hollands Kroon gegund. Een opdracht met een unieke scope in Nederland.  

Werkbezoek

Sinds 1 juli 2016 is Incluzio Hollands Kroon verantwoordelijk voor onder andere de uitvoering van de jeugdzorg en WMO in Hollands Kroon. De bijzondere  samenwerking tussen de gemeente Hollands Kroon en Incluzio Hollands Kroon was reden voor de TAJ om een werkbezoek af te leggen aan de Kop van Noord Holland.

Incluzio Hollands Kroon wil van elke kern een betere kern maken door een integrale aanpak: alle zorg, (sociale) ondersteuning en dienstverlening in samenhang uitvoeren, dichtbij en samen met inwoners. Peter de Visser (algemeen directeur Incluzio) en Henry ten Hoeve (Sociaal ondernemer Incluzio Hollands Kroon) vertelden tijdens het werkbezoek hoe zij het eerste half jaar aan de slag zijn gegaan en wat de eerste ervaringen zijn ook van inwoners van Hollands Kroon. De TAJ ging verder in gesprek met de Jeugd- en Gezinsbeschermers en de GGD Hollands Noorden om te horen hoe zij bezig zijn met  de transitie en hoe zij de samenwerking met Incluzio Hollands Kroon ervaren. Tot slot voerde de TAJ gesprekken met enkele wijkteam medewerkers. Zij vertelden hoe hun werk is veranderd doordat ze meer ruimte krijgen om te doen wat nodig is. 

Vertrouwen

Het werkbezoek gaf de TAJ een goed beeld van hoe het werkt in de “Keuken” van Incluzio Hollands Kroon. Het TAJ was onder de indruk van de operationele kracht van Incluzio.