Directieteam

Directieteam

Roxana Asmus

Roxana Asmus, Algemeen directeur

"Ik ben Roxana Asmus, 40 jaar en woonachtig in Rotterdam. Elke dag mag ik me, samen met al mijn collega’s, inzetten om het leven van anderen een beetje beter te maken. Ik ben enorm trots op Incluzio, op onze medewerkers en op alle inwoners die elke dag werken aan het vergroten van hun veerkracht en het inzetten van hun talenten. Wat een geweldige baan! Sinds 2022 vervul ik de rol van algemeen directeur bij Incluzio. Daarvoor was ik zeven jaar lang operationeel directeur. Zorg en Welzijn hebben mij altijd al getrokken. Zo was ik voor mijn baan bij Incluzio betrokken bij het opzetten van de Steunpunten Huiselijk Geweld in de regio Rotterdam en werkte ik bij de gemeente Rotterdam als adviseur Jeugdbeleid onder toen nog wethouder Hugo de Jonge.

Incluzio is jaarlijks van betekenis voor vele duizenden inwoners verspreid over heel Nederland. We zijn een zorgvernieuwer, constant bezig met het vraagstuk hoe het anders en beter kan. Onze resultaten liegen er niet om. Het kan efficiënter, beter en sneller in het sociaal domein. Het moet ook anders, want het huidige zorgstelsel in Nederland (in de breedste zin van het woord) is onhoudbaar. Incluzio maakt impact in heel veel gemeenten. Die impact maken we door dicht bij inwoners, buurten en de maatschappij te staan. Elke dag komen we dichter bij het realiseren van onze droom: een samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en van betekenis is. Ik geloof erin dat die droom werkelijkheid kan worden, daar zet ik me elke dag voor in."

Bekijk het profiel van Roxana op LinkedIn.

Lies Rijniers, Financieel Directeur 

"Verbeteren van processen vanuit het team, om stakeholders beter te kunnen voorzien van informatie en daarmee oordeelsvorming, zijn in mijn beleving cruciaal voor een succesvolle organisatie. Daarom heb ik meer dan 20 jaar geleden besloten deze richting in te gaan, aangevlogen vanuit de financiële hoek. Sinds januari 2024 zet ik mijn kennis en ervaring als Financieel Directeur met veel enthousiasme in voor Incluzio.

Bij Incluzio heeft het verder verbeteren van processen nog meer impact omdat we daarmee direct bijdragen aan een beter buurt of wijk voor bewoners in grote delen van Nederland. Hierbij zijn de belangrijkste ontwikkelingen uiteraard de dynamiek in de zorgsector en de toekomstige uitdaging om zorg betaalbaar te houden. Daarmee is innoveren, ook in de backoffice cruciaal om succesvol te blijven in het verlenen van de juiste zorg. ICT, kwaliteit en business support zijn hierbij cruciaal. 

Incluzio past bij mij als mens. Ik geloof in de kracht van samen en dichtbij. Hulp verlenen aan en ook ontvangen van je familie en vrienden om je heen maakt het collectief sterker. Ik geef graag voetbal training aan het team van mijn jongste zoon, waar de maatschappij op het voetbalveld zichtbaar wordt: als we samen spelen winnen we, als we voor eigen gewin gaan, verliezen we. Samen zijn we sterker. Incluzio is samen."

Bekijk het profiel van Lies op LinkedIn.

Lies Rijniers
Marjan Koopman zit in haar huis op de bank

Marjan Koopman, Operationeel directeur

"Mijn carrière speelde zich tot mijn stap naar Incluzio af in het Amsterdamse. Ik begon in de uitvoering en na afronding van mijn master in grootstedenbeleid en hoger management, stapte ik over naar beleid en management. Mijn werkzaamheden focussen zich op meervoudige complexe problematiek bij jongeren en dan op het gebied van jeugd, veiligheid en meervoudige complexe huishoudens. Zo was ik de inhoudelijk directeur van de Amsterdamse jeugdgevangenis, zette ik School2Care op en was ik directeur van de wijkteams Multi probleem Huishoudens in Amsterdam. Ik koos voor Incluzio omdat domein overstijgend werken, normaliseren en denken vanuit gezondheid in het DNA zitten. We maken met onze werkwijze de beweging naar voren. Elke dag zien we hier mooie voorbeelden van. De werkwijze van Incluzio kenmerkt zich door een wijkgerichte insteek. Dat betekent niet dat alle oplossingen in de wijk liggen, maar wel dat we het palet aan mogelijkheden in de wijk gebruiken om onze opdrachten vorm te geven. Samen met alle stakeholders en de gemeente maken we de zorg en ondersteuning toekomstbestendig. Dat ik iedere dag met deze transformatie bezig ben, is eervol en energie-gevend.

Ondanks dat ik veel energie krijg van mijn werk, hou ik ook veel van mijn vrije tijd. En wat ik dan het liefste doe is reizen, buiten sporten, mooie gesprekken voeren met vrienden, nieuwe mensen ontmoeten en lezen."

 

Bekijk het profiel van Marjan op LinkedIn.

Wendy Aendekerk, HR-directeur 

Bekijk het profiel van Wendy op LinkedIn.

Wendy Aendekerk