Wat we doen

Wat we doen

Incluzio ondersteunt inwoners in wijken en buurten, samen met gemeenten en partners.

Sociaal domein

Elke buurt een betere buurt

Incluzio ondersteunt inwoners in wijken en buurten, samen met gemeenten en partners. Samen met inwoners maken we van elke buurt een betere buurt! We bouwen vandaag aan een toekomstbestendig stelsel voor morgen.

Incluzio werkt samen met gemeenten aan het vernieuwen van het sociaal domein. In tientallen gemeenten in Nederland maken we samen met inwoners en partners het verschil. Dat doen we onder meer in Leiden, Rotterdam, Leeuwarden, Utrecht, Venlo, Rheden en Leiderdorp. We bouwen aan sterke gemeenschappen via Huizen van de Buurt. We voorkomen zwaardere hulp en geven multidisciplinaire buurtteams de ruimte om te doen wat nodig is. Door ons welzijnswerk versterken we buurten en wijken. 

Medewerker van buurtteams Utrecht loopt door de stad
Marjan Koopman, Operationeel directeur Incluzio

De werkwijze van Incluzio kenmerkt zich door een wijkgerichte insteek. Dat betekent dat we het palet aan mogelijkheden in de wijk gebruiken om onze opdrachten vorm te geven. 

Sociale Basis en welzijn

Werken aan betere buurten

Met ons werk laten we de kracht van de buurt tot haar recht komen. In vaktermen: aan de slag met welzijnswerk en het versterken van de sociale basis. Zo gaan we vanuit Huizen van de Buurt in de wijk én op straat aan de slag, samen met bewoners.

Dit doen we met een team van professionals, zoals jongerencoaches, mantelzorgcoaches en budgetcoaches. We sluiten aan bij wat er is en kijken waar we kunnen aanvullen en versterken. Samen met inwoners, scholen, sport- en cultuurverenigingen en huisartsen zetten we in op een sterke, sociale basis in iedere buurt. Onze sociaal werkers ondersteunen, stimuleren en faciliteren initiatieven van bewoners. Denk aan een ruilwinkel, eetgroep of leuke buurtmoestuin.

Integraal werken

Inzet van Buurtteams

Vanuit laagdrempelige, multidisciplinaire buurtteams krijgen inwoners snel de juiste ondersteuning. In de optimale situatie bestaan teams uit algemeen sociaal werkers maar ook uit welzijnswerkers zoals de jongerencoach, de vrijwilligerscoach, de mantelzorgmakelaar en vrijwilligers. Bij deze teams kunnen inwoners terecht voor ál hun sociale hulpvragen; vrijblijvend, zonder doorverwijzing of indicatie en zonder eigen bijdragen. De professionals uit de teams benutten de kracht van elkaar, de buurt, overheidsloketten en van ketenpartners.

Onze lokale organisaties

Waar wij actief zijn

Met onze lokale organisaties zijn we actief door het hele land. In onder andere Utrecht, Hollands Kroon, Zaanstad en Nijmegen, bieden we ondersteuning die mensen verder brengt. We kijken met een brede blik naar de vraag en laten de inwoner aan zet.

Bekijk onze lokale initiatieven

Onderdeel van Incluzio

Hulp bij Huishouden

Vitaal blijven. Zelfstandig blijven. Regie houden. Dat zijn de belangrijkste wensen voor veel mensen. Wanneer ouderen of kwetsbaren langer prettig thuis wonen is dat een belangrijke bouwsteen voor een toekomstbestendige zorg. Huishoudelijke ondersteuning speelt hierin een sleutelrol. Onze organisaties voor ondersteuning bij het huishouden, Axxicom Thuishulp en Cordaan Thuisdiensten, werken iedere dag aan een  schoon en leefbaar huis, waarin mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. We organiseren het zo dat inwoners nog zoveel mogelijk zelf doen in hun huishouden, met ondersteuning van onze thuishulp waar dat nodig is. Actief, met een netwerk in de buurt maar zoveel mogelijk zelf aan het roer. Onze thuishulpen spelen daarin een actieve rol. Zij signaleren hoe het gaat met hun klanten  en activeren ze door hen te verbinden aan mensen en organisaties in de buurt.

Thuishulp Sfia helpt client Bea in het huishouden
Man draagt personenalarmering in huis

Zorg op Afstand

Door het ontwikkelen en aanbieden van toepassingen waarin zorg en slimme digitale hulpmiddelen samenkomen, werken we aan oplossingen voor nu én in de toekomst. Met De ZorgCentrale ontzorgen we ggz-instellingen, ziekenhuizen, ouderenzorgorganisaties, huisartsen, wijkteams, tandartsen en verloskundigen met zorg op afstand. Dit doen we bijvoorbeeld door het maken van afspraken op afstand, cameratoezicht, beeldzorg en medicatiecontroles. In het verlengde daarvan ligt VirtueleThuiszorg. Daarbij zetten we monitoring en preventieve digitale oplossingen in om de thuiszorg te ondersteunen. Met ATA Personenalarmering leveren we rechtstreeks diensten aan inwoners. Hiermee zorgen we dat zij zo lang mogelijk veilig in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Iemand kan vallen of onwel worden. Door één druk op de alarmknop is hulp altijd dichtbij. Want ook de opvolging regelen wij.