Onze aanpak

Onze aanpak

We houden de zorg goed en betaalbaar door van onderop te organiseren, met vertrouwen in de mogelijkheden van inwoners en in de kunde van professionals.

We houden de zorg ook in de toekomst goed en betaalbaar.

Dit doen we door van onderop te organiseren, met vertrouwen in de mogelijkheden van inwoners en in de kunde van professionals.

Positieve Gezondheid is het centrale gedachtegoed van waaruit wij werken: we benaderen inwoners vanuit de overtuiging dat zij van waarde zijn. Zij geven zelf aan wat zij willen veranderen en verbeteren. Zo hebben we oog voor wat iemand zelf wil en kan en focussen we op kansen door samenwerking én op kansen van slimme digitale oplossingen. We zijn ondernemend, flexibel en voelen ons comfortabel bij voortdurende veranderingen. Het maakt ons sterker omdat we ervan leren en hierdoor blijven vernieuwen. In de praktijk zagen wij de afgelopen jaren dat de volgende sleutelfactoren bijdragen aan een sterker sociaal domein.

Onze aanpak

In de praktijk zagen wij de afgelopen jaren dat de volgende sleutelfactoren in onze aanpak bijdragen aan een sterker sociaal domein.

Man en vrouw in een naaiatelier zijn aan het werk.
Werken aan zelfstandigheid

Wij focussen op het vergroten van zelfvertrouwen en het prikkelen van talenten. Dat merken onze professionals en de mensen waarvoor wij werken. We sturen op de bedoeling en geven ruimte.

Groep mensen wandelen in het bos
Buurtkracht inzetten

Iedereen heeft behoefte om mee te doen in de samenleving. Om voor voor iedereen van betekenis te zijn, werken we buurtgericht. Met sleutelfiguren en lokale  partners voeren we ideeën uit. Onze buurtcoaches signaleren, verbinden, jagen aan en faciliteren waar dat nodig is in het ter beschikking stellen van ruimte, met kennis of met financiële middelen.

Overleg van een team van medewerkers van Incluzio Leiden
Integraal werken

Vanuit laagdrempelige, multidisciplinaire buurtteams krijgen inwoners snel de juiste ondersteuning. In de optimale situatie bestaan teams uit algemeen sociaal werkers, welzijnswerkers en vrijwilligers. Bij deze teams kunnen inwoners terecht voor ál hun sociale hulpvragen. De professionals uit de teams benutten de kracht van elkaar, de buurt, overheidsloketten en van ketenpartners.

Twee dames staan in de keuken
Doelgericht werken

Door de combinatie van daadkracht en pragmatisme kunnen we snel veranderen en doorontwikkelen. De lokale vraag van inwoners, de kwaliteit van dienstverlening en efficiëntie staan bij ons centraal. Vanuit die prikkels werken wij. Deze doelgerichte aanpak zorgt ervoor dat iedereen die het nodig heeft passende ondersteuning blijft krijgen; nu en in de toekomst.

Vrouw helpt senioren dame met een ipad
Digitale oplossingen benutten

Inzet van nieuwe en slimme, digitale oplossingen, oftewel e-health, kan erg voordelig zijn voor inwoners én professionals. Bij ons gaan ondersteuning van mensen en oog voor innovatieve technologie dan ook hand in hand. Dit noemen we ook wel blended care.

 

Sandra uit Anna Paulowna

Het belangrijkste voor mij is dat ik niet meer hoef te vechten met instanties om mijn kinderen op een goede plek te krijgen. Het wijkteam opent deuren, waardoor ik makkelijker met mijn hulpvraag op de juist plek terechtkom. 

De logica van onderop

Anders organiseren van welzijn en zorg

Hoe ziet de toekomst van zorg en welzijn er uit? De kosten stijgen en de vraag neemt toe. Er is straks veel te weinig menskracht en budget beschikbaar... Gelukkig kan het anders! Namelijk door anders te organiseren. Bekijk de mini-documentaire van Incluzio: ‘De logica van onderop’.

Screenshot van de mini documentaire van Incluzio