Positieve Gezondheid binnen Incluzio

Positieve Gezondheid binnen Incluzio

Sinds 1 juni 2020 werken Incluzio en Alles is gezondheid samen om van elke buurt een betere buurt te maken.

Bij Positieve Gezondheid staat veerkracht en een betekenisvol leven centraal. Het gaat om de vraag wat voor jouzélf belangrijk is.

Gezondheid is gedefinieerd als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Incluzio benadert inwoners vanuit de overtuiging dat zij zelf kunnen aangeven wat zij willen veranderen en verbeteren. Wij stellen de persoonlijke behoefte op de eerste plaats. Juist op die manier krijgen mensen zorg op maat die aansluit op wat het leven voor hen betekenisvol maakt. En dat is precies waar Alles is gezondheid en Incluzio elkaar vinden.

Bruggen bouwen

Om de transformatieopgave in het sociaal domein te realiseren, werken Alles is gezondheid en Incluzio samen met inwoners in verschillende gemeentes aan een betere buurt. Doordat de inwoner hierin centraal staat en wordt gestimuleerd om zelf initiatief te nemen, worden het sociaal en medisch domein dichter bij elkaar gebracht. Ellen van Steekelenburg (Alles is gezondheid): ‘Met Incluzio hebben we een samenwerkingspartner die een waardevolle brug kan slaan tussen het sociaal en medisch domein.’

Om dit te bereiken, wisselen Alles is gezondheid en Incluzio kennis en ervaringen uit over de doorontwikkeling van het gedachtegoed en over het gebruik in de dagelijkse praktijk. Zo trekken we samen op in nieuwe opdrachten om het gedachtegoed te verweven in onze aanpak.

Man is aan het koken in een huis van de wijk

Werken met Positieve Gezondheid

Medewerkers van Incluzio worden opgeleid in de WIE-Focus, een visie die veel raakvlakken vertoont met Positieve Gezondheid: Wederkerigheid, Informeel netwerk en Eigen kracht (WIE). Daarnaast volgen professionals en/of vrijwilligers in een aantal gemeenten een specifieke opleiding in werken met Positieve Gezondheid. In Rotterdam zijn bijvoorbeeld 56 vrijwilligers aan de slag gegaan met de brede kijk op gezondheid, waarbij zij inwoners zelf laten bepalen welke dimensie van gezondheid voor hen belangrijk is en inwoners worden gestimuleerd om het heft in eigen hand te nemen. Mede door deze ervaring levert Incluzio een bijdrage aan gebruikerspanels van Alles is gezondheid voor het doorontwikkelen van het spinnenweb als gespreksinstrument. Niet alleen richting inwoners, maar ook intern verkent Incluzio de mogelijkheden van Positieve Gezondheid.
NL-Gespreksinstrument-IPH-Spinnenweb-met-aspecten

Podcast

In de podcast neemt onderzoeker Mees de luisteraar mee in zijn zoektocht naar de betekenis en toegevoegde waarde van Positieve Gezondheid voor Incluzio. Hiervoor spreekt hij met Jan Berndsen, ambassadeur Positieve Gezondheid voor Alles is gezondheid, en Peter de Visser, algemeen directeur van Incluzio.

Meer initiatieven

Naast de samenwerking met Alles is gezondheid, werkt Incluzio ook met initiatieven als ‘Welzijn op recept’ in diverse gemeenten. Deze vorm van integrale zorg stelt, net als positieve gezondheid, de inwoner en zijn hele leven centraal. Zorg en welzijn werken daarbij nauw samen om de juiste zorg te kunnen leveren.