Ons verhaal

Ons verhaal

Zorg en welzijn verbeteren in Nederland.

Onze start

Eerst even naar ons begin: 2014. In dat jaar werd besloten dat wmo, jeugdzorg en werk en inkomen gedecentraliseerd werden. De bijbehorende taken kwamen per 1 januari 2015 bij gemeenten terecht, in plaats van de landelijke overheid. De gedachte erachter? Zorg dichter bij de burger organiseren

Onze droom

Het is geen toeval dat ook wij in 2014 van start zijn gegaan met een vergelijkbare droom: zorg en welzijn verbeteren in Nederland, door het dichter bij mensen te brengen. Ons verhaal begint in Utrecht waar we in opdracht van de gemeente buurtteams voor volwassenen opzetten. Inwoners kunnen er terecht bij één loket, in hun eigen buurt. We bieden innovatieve oplossingen die echt werken en die meer mensen helpen, met minder gemeenschapsgeld. Deze oplossingen zijn vaak klein en dichtbij, wat lukt omdat we buurtgericht werken. Waar mogelijk zetten we aanvullend technologie in. Deze onderscheidende aanpak maakt écht het verschil.

Entree van locatie van Buurtteam Utrecht

Brede steun vanuit het land

Inmiddels telt onze organisatie zo’n 3.000 medewerkers, verdeeld over drie werkvelden:

  • het sociaal domein met tientallen lokale wijkteam- welzijnsopdrachten;
  • zorg-op-afstand met twee zorgcentrales;
  • huishoudelijke ondersteuning met twee thuishulpbedrijven.

We kunnen rekenen op de steun van duizenden vrijwilligers. We werken samen met inwoners, ervaringsdeskundigen, partners en anderen in de buurt. 

Bekijk voor meer informatie over ons onze minidocumentaire

Onze moedermaatschappij

Onderdeel van familiebedrijf Facilicom Group

Het is moedermaatschappij Facilicom Group die ons heeft geïnspireerd niet alleen menselijk naar zorg en welzijn te kijken, maar met een bedrijfsmatige blik. De blik die noodzakelijk is om op een doelgerichte manier te werk te gaan. Diezelfde Facilicom Group die bekend is als het Nederlandse familiebedrijf achter bekende labels in facilitaire dienstverlening, zoals Gom, Trigion en Breijer. Een groep met 26.000 medewerkers die dagelijks het verschil voor anderen maken. Over de gehele breedte echt een mensenbedrijf dus, vooral goed in kwaliteit leveren in arbeidsintensieve dienstverlening. De missie van Facilicom Group is: ‘Samen werken aan betere leefomgeving voor iedereen!´ Die missie voelen we ook bij Incluzio!

Meer informatie over Facilicom Group
Ja, het kan anders!

Incluzio heeft inmiddels in vele gemeenten bewezen dat binnen de beschikbare budgetten veel meer mogelijk is dan ooit voor mogelijk werd gehouden. Soms met grote stappen, soms met kleine. Het vraagt om loslaten, om durven, om het maar gewoon te gaan doen. Het is prachtig om te zien dat onze droom - zorg en welzijn verbeteren in Nederland - langzaam maar zeker werkelijkheid wordt. Alleen door op andere manieren te werk te gaan kunnen we het niveau van zorg en welzijn in Nederland handhaven. Ook voor de toekomst.