Werken aan zelfstandigheid

Werken aan zelfstandigheid

Geef vertrouwen en ruimte.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken.

Daarom focussen wij op het vergroten van zelfvertrouwen en het prikkelen van talenten.

Zo staan zij zelf weer zoveel mogelijk aan het roer van hun leven. Onze professionals doen wat nodig is om hen hierbij te ondersteunen. Wij organiseren ons werk zo dat management, procedures en administratieve rompslomp hen niet in de weg zitten.

We geven professionals ruimte om de expert te zijn. Dat doen wij door coachend leiderschap in combinatie met duidelijke kaders. Leidende principes en onze WIE-Focus geven we als kapstok voor denken en handelen. Zo weten zij wat we van hen verwachten en spreken we allemaal dezelfde taal. WIE staat voor Wederkerigheid, Informeel netwerk en Eigen Kracht.

We zetten methoden en hulpmiddelen in, waarmee we inwoners de controle geven. Denk aan motiverende gespreksvoering, veel inspraak, inzet van ervaringsdeskundigen, buurtinitiatieven en een burgerportaal waar inwoners zelf hun ondersteuningsplan kunnen inzien, schrijven en bijwerken. Incluzio ontwikkelde een hulpmiddel dat we sámen met een inwoner en zijn netwerk gebruiken om vragen helder te krijgen, doelgericht te werken en te monitoren.

Medewerker kijkt in camera met op de achtergrond een groep inwoners

Geef medewerkers vertrouwen

Onze medewerkers ervaren dat zij hierdoor vertrouwen krijgen. Dit vergroot hun werkplezier en zorgt voor meer maatwerk voor inwoners. Om medewerkers ook daadwerkelijk ruimte te bieden, werkt Incluzio voor gemeenten die ook vanuit vertrouwen en partnerschap opereren. Deze gemeenten werken visiegestuurd en zetten meerjarige opdrachten uit met taakgerichte financiering. Ook kiezen zij voor zoveel mogelijk direct toegankelijke begeleiding voor inwoners zonder indicatie. Professionals kunnen hierdoor doen wat nodig is, met minder administratieve druk. Of dit nu collectieve ondersteuning is, lichte begeleiding in combinatie met online oefeningen, intensieve individuele begeleiding of het organiseren van activiteiten in de wijk.

Lees meer

Wil je meer weten over het vergroten van zelfvertrouwen en het prikkelen van talenten? Lees dan een van onderstaande artikelen.

In onze e-bieb vind je info over onze andere sleutelfactoren.

SvL_Incluzio433.jpg
Artikel

Op een ouwe fiets moet je re-integreren: het succesverhaal van Wijkbedrijf Goes

Er zijn weinig fietswerkplaatsen die er zo’n chique naam op na houden: de Algemene Fiets Afhandel Centrale. ‘AFAC’ heet die werkplaats in het dagelijks taalgebruik, en ook om een andere reden is het een bijzondere werkplek. Langdurig werklozen worden er voorbereid op een betaalde baan. Fietsen repareren -...

17/12/2021
man.PNG
Klantverhaal

Grip op je leven

Borderline, verslaving en angst. Voor Bart (38) uit Wieringerwerf was het dagelijks leven geregeld een worsteling...

27/05/2021
Positieve gezondheid