Doelgericht werken

Doelgericht werken

Werk en innoveer effectief

Resultaatgericht werken

Onze professionals houden altijd voor ogen wat een inwoner wil bereiken.  Samen met de inwoner werken zij naar dat doel toe. Zonder omwegen en met zo kort mogelijke lijntjes.

Resultaatgericht werken zit echt in ons bloed: ook met gemeenten, collega’s en samenwerkingspartners spreken we heldere doelen af. Deze organisaties monitoren we doorlopend, zodat we tijdig bijstellen en we transparant verantwoorden. Iedereen mag altijd meekijken met wat we doen en hoe we het doen.

We werken met dashboards waarin we cijfers over onze dienstverlening opnemen. Het gaat om de waardering van inwoners, partners en medewerkers, om HR-gegevens over verloop en verzuim, en cijfers uit externe bronnen zoals het CBS. Deze cijfers vergelijken we en zetten we af in trends. Het dashboard is toegankelijk voor al onze medewerkers en laat de voortgang zien op het niveau van medewerker, buurtteam en gemeente. Samen met medewerkers interpreteren we de cijfers en zetten we ze af tegen de ervaringsverhalen van inwoners. Op basis van deze inzichten leren en innoveren we met elkaar. Ook gebruiken we cijfers als voorspellers. Zo kunnen we tijdig anticiperen.

Medewerker van Incluzio Leiden in gesprek met inwoners

Onze focus ligt bij buurtgericht werken en innoveren

Dit doen we samen met bewoners en mensen die ook actief zijn in de buurt. Op deze wijze sluiten we echt aan bij de behoefte van de buurt. Op de achtergrond benutten we de voordelen van het feit dat we een landelijke organisatie zijn. Met ons transformatieplatform leren we van en over opdrachten. In dit platform bundelen we de kennis en ervaring van onze collega’s en zetten we samen stappen in de doorontwikkeling van zorg en welzijn. Dat doen we ook met partners zoals ‘Alles is Gezondheid’, universiteiten en kennis- en brancheorganisaties zoals Movisie.

Lees meer

Meer lezen over onze aanpak om doelgericht te werken? Bekijk dan een van onderstaande artikelen. In onze e-bieb vind je info over onze andere sleutelfactoren.

Lenny%20Groenveld%20-%20Wijkteam%20Zuid.JPG
Artikel

Medewerker aan het woord: Het werken in de wijk

Al van jongs af aan wist ik dat ik een baan in de zorg wilde. Mensen helpen, dat leek mij fantastisch. Nu 25 jaar later, doe ik dit nog steeds met heel veel liefde en plezier. Sinds 2017 heb ik de overstap gemaakt naar het wijkteam van Incluzio...

07/08/2022
Zelfstandigheid