Wie we zijn

Wie we zijn

Wij ondersteunen buurten en inwoners bij het vergroten van hun veerkracht.

Wie we zijn en waar we voor staan

Incluzio bouwt mee aan een samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en van betekenis is.

Wij ondersteunen buurten en inwoners bij het vergroten van hun veerkracht. Samen betekent bij ons ook écht samen. De manier waarop wij mensen ondersteunen, helpt hen het leven te leiden dat bij ze past.

Vanuit een brede benadering dragen we bij aan het vergroten van de veerkracht, waardoor het beter lukt om met lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan. Wij bieden ondersteuning én zorgen voor verbinding tussen buurtbewoners. Dat gaat om verbinding tussen bewoners onderling, en tussen lokale instanties en bewoners. Hierdoor wordt het eigen netwerk vergroot. Denk aan vrijwilligersorganisaties, sport- en cultuurverenigingen en ondernemers. Op deze manier moedigen we initiatieven aan die passen bij de vragen van inwoners en de kracht van de buurt vergroten.

Ons verhaal

Eerst even naar ons begin: 2014. In dat jaar werd besloten dat wmo, jeugdzorg en werk en inkomen gedecentraliseerd werden. De bijbehorende taken kwamen per 1 januari 2015 bij gemeenten terecht, in plaats van de landelijke overheid. De gedachte erachter? Zorg dichter bij de burger organiseren.

Lees ons hele verhaal

TOEZICHT

Incluzio vindt maximale transparantie en continue ontwikkeling/verbetering van haar organisatie en de door haar te realiseren maatschappelijke impact belangrijk. Onafhankelijk intern toezicht levert hier een belangrijke bijdrage aan en is voor het sociaal domein en hulp bij huishouden ondergebracht bij een centrale Raad van Commissarissen. Deze bestaat uit Dominic Schrijer (voorzitter), Yassmine El Ksaihi en Arjen Verweij.  

Bedrijfsvoering, medezeggenschap, bestuur en toezicht


 

We ondersteunen jaarlijks 60.000 mensen persoonlijk en zijn actief in 100 gemeenten met ruim 3000 medewerkers.

Icoon van persoonlijke ondersteuning
Persoonlijke ondersteuning van mensen
Icoon van bedrijven
Bedrijven
Icoon van aantal locaties
Actief in 100 gemeenten
Icoon van medewerkers
Medewerkers

In de media

Incluzio maakt impact. En krijgt daarom regelmatig aandacht in de media. Een greep uit de publicaties. Meer publicaties bekijken? Ga dan naar onze e-bieb.

Jonge mensen in gesprek rondom laptop
In de media

Indicatievrij werken door buurtteams in Nijmegen

In het Verbetertraject Toegang werken gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners samen aan een merkbaar verbeterde toegang tot ondersteuning in het sociaal domein. Als onderdeel van dit verbetertraject gaan MIND en Movisie samen op zoek naar goede initiatieven, die zich bewegen op de scheidslijn tussen het sociaal domein en...

04/01/2023
Buurtkracht
Foto van jonge dame met fiets
In de media

Artikel op Sleutelstad: Al tweehonderd fietsen voor Oekraïense vluchtelingen in Leiden

Een groep Leidse vrijwilligers is al sinds half maart bezig met het inzamelen en opknappen van...

30/11/2022
buurtinitiatief advertentie
In de media

Artikel op Unity: Nieuwe vrijwilligers voor activiteiten op DagActief in Leiderdorp

Incluzio Leiderdorp zoekt vrijwilligers voor het mogelijk maken van activiteiten zoals 'DagActief'. DagActief is een ontmoetingsplek...

23/11/2022
Amaryllis-NoordZ-2_Daniel-Pit-en-Gerben-Spaan
In de media

Artikel over Amaryllis in NoordZ: 'We hebben de afdeling formulieren en moeilijk doen overboord gezet'

Amaryllis koos anderhalf jaar geleden voor een nieuwe aanpak van zorg en welzijn. Daarmee won het...

16/09/2022
Illustratie van een bewoner die met gedachtewolkjes allerlei vragen stelt.
In de media

RhedenNieuws.nl: Politie, Handhaving, Vivare en Incluzio slaan de handen ineen met inloopspreekuur

VELP – Politie, Handhaving, Vivare en Incluzio slaan de handen ineen! Wij werken als netwerkpartners binnen de...

01/09/2022