Bedrijfsvoering, medezeggenschap, bestuur en toezicht

Bedrijfsvoering, medezeggenschap, bestuur en toezicht

Om richting te geven aan de manier waarop Bestuur en Raad van Commissarissen van Incluzio  functioneren en hoe er verantwoording wordt afgelegd over de resultaten, is er een toezicht- en toetsingskader opgesteld. Dit kader maakt duidelijk vanuit welke visie Incluzio wordt bestuurd en toezicht houdt en hoe de Raad van Commissarissen en bestuur  ten opzichte van elkaar functioneren.

Het toezicht- en toetsingsk/media/811ader is ingebed in de statuten en het reglement van bestuur en toezicht van Incluzio Sociaal Domein & HbH. Aanvullend op statuten en reglementen geldt voor leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen de richtlijnen van de Governance Code Zorg 2022. Deze documenten vormen de leidraad voor de inrichting van het bestuur en het toezicht van Incluzio Sociaal Domein & HbH.

Het bestuur wordt gevormd door Roxana Asmus (Bestuurder en Algemeen Directeur), Pascal Riemens (Bestuurder en Directeur Monitoring & Support), Wilke Smeenk (Directeur Organisatie Ontwikkeling) en Marjan Koopmans (Directeur Operations).

Meer informatie over ons bestuur/directieteam 

Medezeggenschap

Incluzio voert een actief en transparant medezeggenschapsbeleid.

Werknemers kunnen invloed uitoefenen op het beleid en de besluitvorming van de organisatie waar zij werkzaam zijn. Bij Incluzio vertrouwen we deze medezeggenschap toe aan de GOR (GroepsOndernemingsRaad). Meer informatie over de GOR.

Kwaliteit

Wij zijn trots op de manier waarop wij continu werken aan het verbeteren van onze kwaliteit. We ontvangen graag feedback, zowel positief als negatief. Je kunt ons een complimentgeven maar natuurlijk ook bezwaar maken of een klacht indienen. We gaan graag in gesprek om onze organisatie te verbeteren en doen ons best om waar nodig vertrouwen te herstellen.   

Neem contact met ons op

Vertrouwen is één van de kernwaarden binnen onze organisatie. Integriteit is belangrijk in alles wat we doen, altijd en overal. We vinden het belangrijk dat vermoedens van misbruik of onregelmatigheden gemeld kunnen worden. Daarom heeft Incluzio voor zowel medewerkers als derde partijen een klokkenluidersregeling

RAAD VAN COMMISSARISSEN

De RvC is onafhankelijk van de organisatie en vervult haar taak zonder last of ruggenspraak. Binnen de Raad zijn alle deskundigheden aanwezig die nodig zijn om goed toezicht te houden.

Dominic Schrijer

Dominic Schrijer is geboren (‘66) is geboren in Amersfoort. Sinds hij bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam studeerde woont en werkt hij in regio Groot-Rotterdam. Sinds 2019 is Dominic associate bij adviesburo KplusV (hoofdfunctie) en bekleedt hij meerdere toezichthoudende functies bij maatschappelijke organisaties* (nevenfuncties). Van 2013 tot 2019 was Dominic Burgemeester van Zwijndrecht. In de jaren daarvoor was Dominic wethouder werk, sociale zaken en grote stedenbeleid in Rotterdam en deelgemeente bestuurder in Rotterdam-Charlois. Sinds 31 maart jl. is Dominic Voorzitter van de RvC van Incluzio Sociaal Domein en HbH.

* Maatschappelijke organisaties waar Dominic Schrijer toezichthoudende functies bekleedt:

  • Voorzitter RvC Waterweg Wonen Vlaardingen
  • Voorzitter RvT Skateland Rotterdam
  • Voorzitter bestuur Stichting Stimular
  • Voorzitter Commissie van Toezicht Arrestantenzorg politie Eenheid Rotterdam
  • Voorzitter provinciale Erfgoedtafel Waterdriehoek
  • Lid RvT Halt Nederland
  • Lid RvT Da Vinci College
  • Lid RvT Nico Adriaan Stichting
  • Lid Bestuur theatergroep ‘Wat we doen’
Dominic Schrijer
Yassmine el Ksaihi

Yassmine el Ksaihi

Yassmine el Ksaihi, geboren in Amsterdam waar zij nog altijd woonachtig en al van jongs af aan  maatschappelijk actief is. Yassmine is sinds 2014 onderdeel van de D66 fractie in Amsterdam N oord, sinds 2022 als stadsdeelbestuurder (hoofdfunctie). Naast haar 8 jaar ervaring in de stadsdeelcommissie Noord en gemeenteraad (nevenfunctie), heeft Yassmine ook al jarenlange ervaring met grote maatschappelijke vraagstukken in haar eerdere functies voor Gemeente Zaanstad, CuraXL, FNV Bondgenoten en Radar Uitvoering. Sinds 31 maart is Yassmine lid van de RvC van Incluzio Sociaal Domein en HbH (nevenfunctie).

Arjan Verweij

Arjan Verweij is geboren in Oudewater. Vanaf 2002 tot 2014 was hij mede eigenaar en lid van de directie van de radar groep. Daarna was hij tot 2021 lid van de directie bij Incluzio en mede eigenaar. Hij begon zijn loopbaan als beleidsmedewerker bij de gemeente Gouda. En was daarna mede oprichter van telemarketingbureau BT.  Arjan was tijdens zijn studietijd jarenlang actief in de daklozenscene in Rotterdam. Als vrijwilliger werkte hij op Perron Nul en was hij mede oprichter van de Straatkrant. Verder heeft hij een aantal projecten geinitieerd met zijn vriend Sander de Kramer. Zo is hij mede oprichter van de Sunday foundation die actief is in Sierra Leone.

Arjan Verweij - Incluzio