Waar we voor staan

Waar we voor staan

Samen maken we van elke buurt een betere buurt!

Incluzio bouwt mee aan een samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en van betekenis is.

Wij ondersteunen buurten en inwoners bij het vergroten van hun veerkracht. Samen betekent bij ons ook écht samen. De manier waarop wij mensen ondersteunen, helpt hen het leven te leiden dat bij ze past. Vanuit een brede benadering dragen we bij aan het vergroten van de veerkracht, waardoor het beter lukt om met lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan. Wij bieden ondersteuning én zorgen voor verbinding tussen buurtbewoners. Dat gaat om verbinding tussen bewoners onderling, en tussen lokale instanties en bewoners. Hierdoor wordt het eigen netwerk vergroot. Denk aan vrijwilligersorganisaties, sport- en cultuurverenigingen en ondernemers. Op deze manier moedigen we initiatieven aan die passen bij de vragen van inwoners en de kracht van de buurt vergroten.

Senioren spelen Rummikub, je ziet een lachende vrouw
Diverse mensen staan achter de balie bij wmo radar

Vernieuwend organiseren is hard nodig

De vraag naar zorg en welzijn neemt toe. De beschikbare budgetten en menskracht juist niet. We hebben te maken met een ‘dubbele vergrijzing’: mensen worden ouder én het aantal ouderen groeit. Tegelijkertijd wonen er meer kwetsbare mensen in de buurten. Bijvoorbeeld mensen die voorheen in een verzorgingshuis of ggz-instelling woonden. Ook is er instroom van nieuwe Nederlanders.

Kortom: het is hard nodig dat we zorg en welzijn vernieuwend organiseren om iedereen kwalitatieve ondersteuning te kunnen bieden. Nu, en in de toekomst. Dat lijkt ingewikkeld, maar het kán wel. Met onze onderscheidende aanpak bewezen we de afgelopen jaren al dat we meer mensen beter kunnen ondersteunen. En dat tegen lagere kosten. Bij Incluzio ondersteunen we inwoners in nauw partnerschap met onze opdrachtgevers. En dat heeft impact.

Bekijk de mini-documentaire van Incluzio: ‘De logica van onderop’.

Onze aanpak

Samen helpen we mensen weer op weg

Soms door langdurige begeleiding, soms met één gesprek. Maar we doen het vooral door een gezamenlijke aanpak, verbinding met buurtinitiatieven en waar mogelijk door aanvullend slimme digitale oplossingen in te zetten. Ons doel is namelijk altijd: de veerkracht versterken, zodat iedereen de uitdagingen van het leven beter aan kan. Het is prachtig om te zien dat onze droom - zorg en welzijn in Nederland toekomstbestendig inrichten - langzaam maar zeker werkelijkheid wordt. Alleen door op andere manieren te werken, kunnen we het niveau van zorg en welzijn in Nederland handhaven. Ook voor de toekomst.

Samen leren en meer voor elkaar krijgen

Een van de sleutelfactoren om zorg en welzijn goed en betaalbaar te houden, is lokaal én landelijk samen te leren en te vernieuwen. Daarbij kijken we naar het sociaal en medisch domein, maar gaan we ook domeinoverstijgend te werk. We focussen op een integrale aanpak van welzijnswerk, wijkteams, aanvullende zorg en het sociaal en medisch domein.

Samenwerken en samen ontwikkelen in de buurt zijn essentieel. Bewoners krijgen samen met sociaal werkers, wijkagenten, leerkrachten, ondernemers, voetbalcoaches, praktijkondersteuners van huisartsen, woonconsulenten en wijkverpleegkundigen veel voor elkaar. Onze lokale organisaties door het hele land benutten elkaars kennis en ervaring. We besteden hier veel aandacht aan, onder andere door online en offline meetings. We noemen dit ons transformatieplatform. Zo faciliteren en stimuleren we innovatie. Bovendien werken wij intensief samen met partners als ‘Alles is Gezondheid’, hogescholen en universiteiten en kennis- en brancheorganisaties.

Roxana Asmus, directeur Incluzio

Wij werken op diverse niveaus samen om echt het verschil te kunnen maken voor inwoners.