Werken aan betere buurten

Werken aan betere buurten

Sociale basis en welzijn

Sociale basis en welzijn

Werken aan betere buurten

Met ons werk laten we de kracht van de buurt tot haar recht komen. In vaktermen: aan de slag met welzijnswerk en het versterken van de sociale basis. Zo gaan we vanuit Huizen van de Buurt in de wijk én op straat aan de slag, samen met bewoners.

Dit doen we met een team van professionals, zoals jongerencoaches, mantelzorgcoaches en budgetcoaches. We sluiten aan bij wat er is en kijken waar we kunnen aanvullen en versterken. Samen met inwoners, scholen, sport- en cultuurverenigingen en huisartsen zetten we in op een sterke, sociale basis in iedere buurt. Onze sociaal werkers ondersteunen, stimuleren en faciliteren initiatieven van bewoners. Denk aan een ruilwinkel, eetgroep of leuke buurtmoestuin.

Sport en spel in Zaanstad

De inzet van onze jongerenwerkers

Onze kinder-, tiener- en jongerenwerkers zijn online aanwezig, op basis- en voortgezet onderwijs, bij kinderen thuis en op de speelplaatsen in de wijk. Door hun luisterend oor, vertrouwd gezicht en positieve insteek bieden zij  net dat beetje steun. De steun die nodig is bij de uitdagingen en verleidingen waarmee je te maken hebt bij het opgroeien. Door ons aanbod en contact voorkomen we waar mogelijk dure begeleiding en/of hulpverlening vanuit de gespecialiseerde zorg. Samen met kinderen, tieners en jongeren ondernemen we collectieve initiatieven. Deze richten zich op talentontwikkeling en netwerkversterking. Ook voor inwoners met mentale kwetsbaarheden zetten we fors in op netwerkversterking. Samen met vrijwilligers organiseren we bijvoorbeeld bewonerskringen waarin bewoners elkaar helpen. Waar mogelijk zetten we ervaringsdeskundigen in.

Deelname aan sportclubs, ook in tijden van armoede

Armoede en schulden zijn grote thema’s die veel impact hebben op het dagelijks leven en ingrijpen op deelname aan de samenleving. We trekken samen op met onder andere gemeenten, fondsen, partners en budgetcoaches om nieuw perspectief te bieden. Wij hebben de ambitie om het leven van alledag prettiger te maken en om armoede, die doorwerkt in generaties en de langdurige schade die daardoor ontstaat, terug te dringen. We realiseren ons bijvoorbeeld hoe belangrijk sportclubs zijn in het leven van opgroeiende kinderen. Daarom zorgen we ervoor dat kinderen samen met vriendjes en vriendinnetjes uit de wijk gebruik kunnen maken van sportclubs.

Hollandse spelletjes spelen in Hollands Kroon
Dame is bezig met het maken van een mozaiek

Laagdrempelig alternatief voor geïndiceerde dagbesteding

Voor ouderen en hun mantelzorgers hebben we op steeds meer plekken een laagdrempelig alternatief voor geïndiceerde dagbesteding. Niet in een zorginstelling, wel op gewone plekken in de buurt, zoals de Huizen van de Buurt. Bewoners met beginnende vergeetachtigheid, bijvoorbeeld door lichte dementie, ontmoeten elkaar. Samen kunnen zij een fijne dag hebben omdat ze elkaar al uit de buurt kennen. Zo geven zij hun mantelzorger een aantal uur pauze van de zorgtaken.

Huizen van de Wijk

Huizen van de Wijk laten we met bewoners en vrijwilligers bruisen. Iedereen in de wijk kan er deelnemen aan de meest uiteenlopende activiteiten: een cursus valpreventie, mindfulness, thaiboksles, steun bij dementie, werkervaring opdoen als gastheer of gastvrouw, aanschuiven voor een betaalbare gezonde maaltijd of om gewoon een praatje te maken met buurtgenoten of een sociaal werker. We zetten fors in om alle doelgroepen op de digitale wereld aan te sluiten. Denk daarbij aan e-health voor senioren of aan comfortwoningen en beeldbellen met de huisarts.

Dame speelt Rumikub in een buurthuis