Buurtkracht inzetten

Buurtkracht inzetten

Zoek collectieve oplossingen

Niet iedereen heeft een even gemakkelijk leven. Veel mensen hebben moeite met meedoen in de samenleving.

Hun leven speelt zich meestal af in huis en in de directe nabijheid van hun huis. Vaak om de basale reden dat zij minder mobiel zijn door beperkingen of hun financiële situatie.

Om juist voor deze mensen van betekenis te zijn, werken wij buurtgericht. In buurten met veel sociale woningbouw, hanteren we vaak een straat- of flataanpak. Dat doen we samen met sleutelfiguren uit de buurt en partners zoals woonconsulenten en de wijkagent.

Buurtcoaches

Signaleren, verbinden, jagen aan en faciliteren waar nodig.

Onze buurtcoaches signaleren, verbinden, jagen aan en faciliteren waar dat nodig is in het ter beschikking stellen van ruimte, met kennis of met financiële middelen. Een deel van het geld dat wij van gemeenten krijgen voor de uitvoering van welzijnswerk, zetten we in voor bewonersinitiatieven. Zo lossen we samen met de buurt uitdagingen op. Samen voeren we ideeën uit waardoor hun buurt leefbaarder en inclusief wordt. Deze ideeën komen in aanmerking voor een bijdrage uit onze ‘bewoners-pot’. Dat kan om een kleine bijdrage gaan voor een straatfeest tot een aanzienlijk bedrag voor een idee waarmee inwoners structureel impact maken in hun buurt. Hiermee geven we een pragmatisch invulling aan het Right to Challenge-concept, dat veel gemeenten omarmen.

Inwoner werkt in een groene strook met een medewerker van Incluzio
WIE-focus

Wederkerigheid, Informeel netwerk en Eigen Kracht

De WIE-focus gebruiken we als denkpatroon en als werkwijze. De WIE-focus vindt zijn wortels in het opbouwwerk, de sociale activering en het mondig maken van groepen. WIE staat voor Wederkerigheid, Informeel netwerk en Eigen Kracht. Onder ‘eigen kracht’ verstaan wij veerkracht, iets dat iedereen bezit.

Om ons op normaliseren te kunnen richten, is het belangrijk dat we vanuit hetzelfde denkpatroon werken. Dit geldt ook voor de instelling achter wederkerigheid. De wederkerigheid in de WIE-focus is niet de ééndimensionale van de tegenprestatie: ‘ik doe iets voor jou, dus wat doe jij voor mij’. Het gaat over zingeving in het bestaan. Wanneer een bewoner zich op zijn informele netwerk richt en hulp vraagt, kan de balans van geven en nemen zoekraken. Zeker als je daar niets, op wat voor manier dan ook, tegenoverstelt. Het ondermijnt iemands autonome functioneren als mens, en daarmee zijn of haar gevoel van waardigheid. Door wederkerigheid te stimuleren, versterken we mensen in hun eigen kracht en verbinden we hen met het informeel (buurt)netwerk. Vandaar dat wederkerigheid een belangrijke plek inneemt in onze aanpak, gericht op normaliseren en meedoen.

Groep bewoners in Rotterdam bij de Willemsbrug

Vreedzame Wijk

Samenleven in de buurt

Door rekening te houden met culturen en achtergronden en via programma’s als Vreedzame Wijk, zetten we in op prettig samenleven in de buurt. Wat dat oplevert? Bewoners die naar elkaar omkijken, conflicten met elkaar oplossen, tolerant zijn naar elkaar en samen initiatieven nemen voor een schone, veilige, gezellige en gezonde wijk.

Lees meer

Benieuwd hoe wij Buurtkracht inzetten? Bekijk onderstaande artikelen. In onze e-bieb vind je info over onze andere sleutelfactoren

Mevrouw Netscher verrast haar buren met taart.
Nieuws

De eerste grote kleine wens van Axxicom Thuishulp is in vervulling gegaan!

In de laatste Redaxxicom-krant sloot Axxicom Thuishulp een kaartje bij waarmee onze klanten een grote kleine wens naar ons konden inzenden. Mevrouw Netscher-Ockerse uit Rhenen viel de eer te beurt om als eerste haar wens in vervulling te zien gaan. Een mooie wens: zij wilde haar buren bedanken...

10/01/2023
Buurtkracht
foto%20corinne.jpg
Artikel

3 vragen aan: Corinne Veldman-Louter over buurtgezinnen

Buurtgezinnen is een welzijnsorganisatie die gezinnen die het zwaar hebben koppelt aan stabiele gezinnen in de...

09/08/2022
Buurtkracht
jongen%20thuis.JPG
Artikel

Betere jeugdzorg door krachten te bundelen

Meer gezinnen beter ondersteund dankzij samenwerking Incluzio Hollands Kroon en GGZ Noord-Holland-Noord 

10/05/2022
Integraal werken
Instagram%20-%20beeld5.jpg
Artikel

Aandacht voor verbinding in de wijk

Josje is werkzaam als netwerkcoach bij SVEN. Als gezicht van de wijk Boswinkel kunnen bewoners bij...

03/02/2022
Buurtkracht
77ed8518-e7e3-4e23-b611-15cb29e1612c.JPG
Artikel

Oog voor elkaar, oog voor jongeren

Wat kun je doen om jongeren vanaf 18 jaar in coronatijd een steuntje in de rug...

21/12/2021
Buurtkracht