Inzet van buurtteams

Inzet van buurtteams

Intergraal werken

Integraal werken

Inzet van buurtteams

Vanuit laagdrempelige, multidisciplinaire buurtteams krijgen inwoners snel de juiste ondersteuning. In de optimale situatie bestaan teams uit algemeen sociaal werkers maar ook uit welzijnswerkers zoals de jongerencoach, de vrijwilligerscoach, de mantelzorgmakelaar en vrijwilligers. Bij deze teams kunnen inwoners terecht voor ál hun sociale hulpvragen; vrijblijvend, zonder doorverwijzing of indicatie en zonder eigen bijdragen

Drie dames overleggen voor de ingang van een huis van de wijk

Elkaars krachten benutten

Met onze buurtteams, ofwel sociaal wijkteams, in onder andere Utrecht, Hollands Kroon, Zaanstad en Nijmegen, bieden we ondersteuning die mensen verder brengt. De professionals uit de teams benutten de kracht van elkaar, de buurt, overheidsloketten en van ketenpartners. We kijken met een brede blik naar de vraag en laten de inwoner aan zet. Dat betekent dat we samen naar een duurzame oplossing zoeken; eentje die werkt en structureel perspectief biedt om weer verder te kunnen. Welke talenten, hobby’s en dromen heeft iemand? Waar loopt iemand op vast? Zijn het financiën of werk? Of is het juist op het gebied van wonen? Echtscheiding, verslaving, eenzaamheid of opvoeden?

Hulp bieden waar nodig

We zorgen dat we een compleet beeld krijgen zodat we ondersteuning op maat kunnen bieden. Wat kan iemand zelf of samen met anderen? We betrekken het sociale netwerk, kijken naar de voorzieningen in de wijk en zetten waar mogelijk ons digitaal ondersteuningsplatform in. Zo nodig schakelen we ook aanvullende zorg in, zoals jeugdhulp of een casemanager dementie.

Een medewerker en een inwoner bekijken buiten aan een tafel een folder