Incluzio Hollands Kroon

NIEUW LID RAAD VAN COMMISSARISSEN INCLUZIO HOLLANDS KROON

12/10/2023
Delen via \a\a
Logo Incluzio Hollands Kroon

Gezien zijn leeftijd heeft de heer Han van Leeuwen besloten om per 1 januari 2024 af te treden als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van Incluzio Hollands Kroon. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft in samenspraak met de RvC, het bestuur en de klantenraad per 1 oktober een opvolger gevonden in de persoon Egbert van der Meer. Dat maakte de RvC vrijdag 29 september bekend. Per 1 januari 2024 bestaat de RvC van Incluzio Hollands Kroon uit Fred Mosk (voorzitter), Door Nubé (commissaris op voordracht Klantenraad) en Egbert van der Meer (Bedrijfsvoering en Financiën).

Als voormalig partner van een onderzoeks- en adviesbureau en directeur bestuurder bij een medisch specialistisch bedrijf heeft Van der Meer brede kennis van het Sociaal en Zorg Domein en de actuele domeinoverstijgende opgaven. Het werkgebied van Van der Meer was en is Noord Holland. De Raad is verheugd dat zij met Egbert van der Meer zo’n ervaren lid hebben gevonden die affiniteit heeft met het werkgebied van Incluzio Hollands Kroon.

Als hij terug treedt, is Han van Leeuwen ruim 5 jaar lid geweest van de RvC van Incluzio Hollands Kroon. Met zijn uitgebreide ervaringen als gemeentebestuurder, ondernemer, adviseur en (bestuurders-)coach heeft Van Leeuwen zijn rol als commissaris naar verve vervuld. Wij bedanken Han van Leeuwen voor de samenwerking, zijn inzet en betrokkenheid en wensen hem veel succes voor de toekomst.