Samen stappen zetten in de praktijk

27/07/2023
Delen via \a\a

Bij het aflopen van een indicatie bij een zorgaanbieder kwam een vraag om verlenging van de maatwerkvoorziening bij Buurtteams Volwassenen Nijmegen, onderderdeel van Incluzio, binnen. Het ging om een man van 59 jaar met LVB, die altijd met zijn moeder samengewoond had, tot het moment dat zij een aantal jaren geleden naar een verpleeghuis moest. Er is toen een zorgaanbieder ingezet die wekelijks een uur bij hem thuis kwam.

Tijdens het kennismakingsgesprek bleek dat zijn hulpvragen vooral lagen op het gebied van ondersteuning bij afspraken met verschillende instanties zoals de woningbouwvereniging, UWV en met het ziekenhuis. Verder zijn een bewindvoerder en een wettelijk mentor betrokken en vroeg deze vooral een ‘vinger aan de pols’ te houden. Meneer werkt met plezier bij het Werkbedrijf maar heeft verder een zeer beperkt sociaal netwerk.

Nijmegen

Samen met de zorgaanbieder is overeen gekomen dat Buurtteams Volwassenen de begeleiding van meneer overneemt. Meneer vond het wel spannend om het patroon van wekelijkse begeleiding te doorbreken. Daarnaast werd er ook gekeken naar passende activiteiten in de wijk. Inmiddels gaat meneer wekelijks eten bij van Tuin tot Bord in het wijkcentrum. Verder liet hij een filmpje zien waarop hij uit volle borst aan het zingen is. Meneer heeft hierin zijn passie gevonden en binnenkort gaat hij samen met de buurtteammedewerker kennismaken bij smartlappenkoor de Waalzangers.

Op de vraag welke hulp hij zelf zou kunnen bieden aan andere buurtbewoners, bood hij aan om boodschappen te doen voor mensen in de wijk die dat zelf niet meer kunnen. Op een later moment gaan zij kennismaken met een inwoner die ook door hetzelfde buurtteam begeleid wordt en wel wat hulp hierbij kan gebruiken. Binnen dit buurtteam kunnen ze een beroep doen op een ervaringsdeskundige met LVB, deze gaat samen met meneer naar passende activiteiten zoals bijvoorbeeld biljarten in het wijkcentrum. Alleen een drempel overstappen is soms lastig dus dan is het fijn als er iemand met je mee kan.

Inmiddels zijn de klant en de buurtteammedewerker het eens dat ze elkaar niet iedere week hoeven te zien, afspraken vinden nu om de week plaats. Het doel is dat ze over een aantal maanden elkaar alleen maar zien als meneer belt en er bijzonderheden zijn.

“Het is leuk om te zien dat deze meneer met LVB meer gebaat is bij de manier van werken van Buurtteams Volwassenen. Hiermee wint hij veel meer dan alleen een uurtje in de week een ambulant begeleider op bezoek.” Buurtteammedewerker SBVN.