Incluzio wordt de nieuwe uitvoerder van maatschappelijke ondersteuning in Heerlen

24/11/2023
Positieve gezondheid
Delen via \a\a
Gemeente Heerlen

Wij zijn verheugd om aan te kondigen dat Incluzio vanaf 1 januari 2024 de maatschappelijke ondersteuning in Heerlen zal gaan verzorgen. Na een zorgvuldig subsidietendertraject heeft het college besloten de subsidie voor de uitvoering van maatschappelijke ondersteuning op basis van de Wmo aan Incluzio toe te kennen. Deze gunning geldt voor de periode 2024-2027, met de mogelijkheid van een verlenging van drie keer twee jaar.

Duurzaam en Kwalitatief Zorgaanbod

We zullen voortbouwen op het succesvolle werk van Stand-By!, de huidige uitvoerder in Heerlen, en samenwerken met inwoners, ervaringsdeskundigen, partners, vrijwilligers en anderen in de buurt. Ons doel is om de best passende oplossingen te bieden, met aandacht voor de wensen en mogelijkheden van elk individu. Daarnaast zullen we slimme digitale oplossingen benutten om de zorg te verbeteren.

Heerlen heeft in de afgelopen jaren een bijzonder zorglandschap ontwikkeld. Het college is vastbesloten om de succesvolle Heerlense aanpak voort te zetten, gebaseerd op samenwerking, ruimte voor professionals en voorkomen van marktwerking. In samenwerking met alle betrokken partijen streven we ernaar de verworvenheden te behouden en verder uit te bouwen.

Enkele taken waarmee Incluzio aan de slag gaat, zijn:

  • Het creëren van één integraal loket in iedere buurt waar mensen zich kunnen melden met elke zorgvraag.
  • Samenwerking met aanpalende domeinen om te voorkomen dat burgers tussen wal en schip vallen bij doorverwijzing naar instanties buiten de contractorganisaties.
  • Transformatie van de dagbesteding, die meer in de buurt en met meer op maat gesneden activiteiten moet worden aangeboden.
  • Intensivering van de samenwerking met participatieprogramma's zoals Werk voor Heerlen, zodat mensen meer mogelijkheden hebben om door te stromen.

We kijken ernaar uit om samen met en voor de inwoners van Heerlen aan de slag te gaan.

Gerelateerde berichten

Parels van Incluzio
Nieuws

De Parels van Incluzio

Wat zijn er ongelooflijk veel mooie parels binnen onze organisatie.

01/12/2023
Positieve gezondheid
Foto%20prijswinnaars%20Online%20Toernooi%20-%20kopie%20(1).jpg
Artikel

Lekker online een potje voetballen

Lekker online een potje voetballen

15/02/2022
Positieve gezondheid
SvL_Incluzio433.jpg
Artikel

Op een ouwe fiets moet je re-integreren: het succesverhaal van Wijkbedrijf Goes

Er zijn weinig fietswerkplaatsen die er zo’n chique naam op na houden: de Algemene Fiets Afhandel...

17/12/2021