Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht: jaarverslag over 2023

05/03/2024
Delen via \a\a
cover jaarverslag 2023

Hier is het dan: het jaarverslag van Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht, onderdeel van Incluzio. In 2023 ondersteunden zij ruim 12.500 klanten. 2023 was ook het jaar dat in het teken stond van de aangekondigde grote veranderingen in de toekomst van het sociaal domein. Denk hierbij aan de nieuwe WMO-nota, de aangekondigde bezuinigingen van het gemeentefonds per 2026 en vooral de nota van uitgangspunten voor de nieuwe inhoudelijke opdracht per 2025.

We zijn daarom in september gestart in zeven van de achttien buurtteams met een versnelling van blended werken naast of in plaats van individuele ondersteuning onder de noemer Samen Meer Bereiken: de ontwikkeling en inzet van groepsgerichte activiteiten en het e-health zelfhulpplatform Gezondeboel. Ook daarvan kun je in het jaarverslag de eerste resultaten teruglezen.

De stem van de klant kun je letterlijk terugluisteren in dit jaarverslag. Met mini-podcasts van klantervaringen over Vroegsignalering en Samen Welkom. Benieuwd? Het jaarverslag van BTO Sociaal vind je hier.