6 pittige vragen aan Maarten Toornvliet

19/08/2021
Digitale oplossingen
Delen via \a\a

Er zijn de komende jaren steeds meer mensen die ondersteuning nodig hebben en steeds minder mensen die dit kunnen bieden. Dit vraagt om een andere manier van werken, om Anders Organiseren. Blended care is een ultiem voorbeeld van Anders Organiseren. We stellen Maarten Toornvliet, senior projectmanager business development bij Incluzio, 6 pittige vragen over blended care. 

1. Kun je in Jip & Janneke taal uitleggen wat blended care inhoudt?

Blended care betekent dat we bij de ondersteuning van inwoners altijd streven naar een combinatie van face-to-face ondersteuning en digitale of online ondersteuning. We zeggen ook wel: 'face-to-face waar nodig, digitaal waar het kan'. Denk hierbij aan de inzet van beeldbellen, zelfhulpmodules of monitoring op afstand. Altijd in combinatie met persoonlijk contact.

Foto_Maarten.jpg

 

2. Waarom blended care in het sociaal domein?

Digitaal en online is steeds meer de norm in onze wereld. Niet alleen privé maar ook in de wereld om ons heen. De ontwikkelingen gaan snel en de mogelijkheden worden ruimer.

Er zijn steeds meer digitale toepassingen die zorg en ondersteuning aan inwoners faciliteren. Dit biedt ook kansen voor het sociaal domein. Denk aan het vergroten van de eigen regie van cliënten, het tijd- en plaats onafhankelijk werken aan de eigen ondersteuningsvraag en het uitbreiden van de tools voor professionals.

Hiernaast is er simpelweg de noodzaak voor deze ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan de dubbele vergrijzing. Er zijn de komende jaren steeds meer mensen die ondersteuning nodig hebben en steeds minder mensen die dit kunnen bieden.

Dit vraagt om een andere manier van werken, om anders organiseren. Door bijvoorbeeld de inzet van e-health of een verschuiving van individuele naar meer groepsgerichte ondersteuning.

3. Wat is de grootste uitdaging?

De grootste uitdaging ligt niet zozeer aan de kant van de techniek, maar veel meer aan de gedrags- en cultuurkant. Dit geldt zowel voor onze professionals als voor de inwoners die wij ondersteunen. Je kunt je voorstellen dat niet iedereen staat te springen om face-to-face contact te vervangen door de inzet van beeldbellen of het volgen van een online module. Dit vraagt om samen verkennen en ontwikkelen, met professionals én inwoners. Verkennen van zowel de inhoud (sluit het aan bij wat er nodig is en waar de behoefte ligt?) als het 'hoe' (hoe implementeren en adapteren). Overall is het een kwestie van de balans vinden tussen helemaal uitdenken en soms gewoon proberen.

4. Loopt Incluzio hierin voorop en zo ja, op welke manier?

Voorop lopen is voor ons geen doel op zich. Binnen Incluzio zijn al wel mooie ervaringen opgedaan en stappen gezet met de inzet van contact op afstand en e-health. We kijken steeds meer met een blended care bril naar onze dienstverlening. Digitaal en online een standaard onderdeel laten zijn van elk ondersteuningstraject is de volgende stap.

5. Welke technische of digitale kennis vraagt blended care van de cliënt?

Blended care is er in allerlei varianten, het verschilt dan ook per toepassing of applicatie. Vaak zijn de benodigde digitale vaardigheden redelijk basis. Alleen wat basis is voor de één, is dat niet logischerwijs ook voor de ander. Bij de verkenning en inzet van nieuwe toepassingen is het cruciaal om hier van begin tot eind bij stil te staan. Een lastige activatielink bij registratie kan het gebruik van een verder simpele applicatie om zeep helpen.

6. Hoe zorgen we dat iedereen gebruik kan maken van de mogelijkheden van blended care?

Dit doen we door niet alleen te varen op de zogeheten koplopers of 'early adaptors', maar juist aandacht te hebben voor de gebruikers die op het eerste oog minder ontvankelijk of enthousiast lijken. Hierachter schuilt vaak waardevolle informatie (beperkte digitale vaardigheden, te complexe materie, geen geld voor internet, etc.). Dé informatie die nodig is om blended care voor iedereen van toegevoegde waarde te laten zijn.

Op de hoogte blijven van alles rondom Anders Organiseren? Volg ons op LinkedIn.

Gerelateerde berichten

Symposium
Nieuws

Symposium e-health en blended care

Op 2 maart organiseren we een online symposium over e-health en blended care. In het sociaal...

16/02/2023
Digitale oplossingen
Detox%20Thuis.JPG
Artikel

Detox Thuis: ontwennen met zorg op afstand

Onlangs presenteerde VitaValley de positieve business case voor Detox Thuis: thuis kunnen ontwennen van je alcoholverslaving...

28/03/2022
Digitale oplossingen
yura-fresh-xezXEh_fIeU-unsplash.jpg
Artikel

FIP Zorgcontact maakt van personenalarmering innovatieve e-healthoplossing

Steeds meer psychiatrische cliënten wonen thuis, vaak onder begeleiding van een hulpverlener die een oogje in...

18/03/2022
Digitale oplossingen