Maatregelen coronavirus bij Incluzio

8 april 2020

Wij zijn ons bewust van de risico’s die het coronavirus met zich meebrengt en houden de richtlijnen van het RIVM nauwlettend in de gaten. Veiligheid voor klanten en medewerkers staat daarbij voorop. Samen met de Kenniskring Veiligheid van Facilicom hebben wij per onderdeel van Incluzio passende maatregelen getroffen. Voor alle bedrijven geldt dat we de hygiënerichtlijnen van het RIVM volgen.

Daarnaast hebben wij scenario’s uitgewerkt om voorbereid te zijn op uitval van medewerkers. Zo zorgen we dat we zo lang mogelijk de mensen die het het hardste nodig hebben ondersteuning kunnen blijven bieden. De volgende maatregelen hebben wij getroffen: 
  • Individuele zorg gaat in principe door. Als een medewerker geen koorts heeft dan mag er bij mensen thuis zorg en ondersteuning geboden worden. Hierbij letten we natuurlijk op de gezondheidssituatie van de klant waarbij we thuis komen. 
  • Noodzakelijke zorg, ook in groepsverband (zoals bijvoorbeeld in woonvoorzieningen) gaat door. Ook daarbij geldt dat zolang een medewerker geen koorts heeft, hij de werkzaamheden op locatie kan blijven uitvoeren.
  • We stoppen direct met alle groepsactiviteiten, inloopspreekuren, welzijnsactiviteiten, etc.
  • Locaties die alleen een welzijnsfunctie hebben, sluiten per direct. De activiteiten gericht op kwetsbare inwoners, bijvoorbeeld preventieve huisbezoeken 75+ stoppen.
Deze maatregelen zijn getroffen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Wij doen hier dan ook alles aan. Wij willen aan u vragen om dit ook te doen. Mocht u toch al klachten als verkoudheid en/of koorts hebben willen we u vragen dit tijdig aan ons door te geven. Dan kunnen wij samen met u kijken naar een passende oplossing.

Indien er aanvullende maatregelen komen zullen wij die zo snel als mogelijk op onze website publiceren. Kijk voor de meest actuele richtlijnen altijd op de website van het RIVM