Amaryllis

Dienstverlening
Basisondersteuning Wmo

Algemene informatie
Door de inzet van zes sociale wijkteams en twee dorpenteams brengt Amaryllis samen met Incluzio in de gemeente Leeuwarden hulp en ondersteuning dichtbij in de buurt. Daarnaast zijn er teams die zich speciaal bezig houden met vrijwilligerswerk, jongerenwerk, mantelzorg, statushouders, buurtbemiddeling, ontmoeten&meedoen en opbouwwerk. Het belangrijkste uitgangspunt is dat we het belang van de bewoner centraal stellen. We nemen de vraag niet uit handen maar stimuleren de zelfredzaamheid van de bewoner en zetten in op samenwerking binnen het sociale netwerk.