Amaryllis

Persbericht: samenwerking Incluzio en Amaryllis in Leeuwarden

07/11/2019
Delen via \a\a

Amaryllis en het landelijk opererende Incluzio hebben gezamenlijk ingeschreven op de gemeentelijke aanbesteding voor de uitvoering van de ‘basisondersteuning’ in het sociale domein. De organisaties hebben de ambitie om vanaf 2021 deze samen, onder de vlag van Amaryllis, in Leeuwarden uit te gaan voeren.

anwb_w760.jpg

Amaryllis is al jaren in Leeuwarden actief als uitvoerder van het Wmo-, jeugd en participatiebeleid en is daarmee stevig geworteld in de wijken en dorpen van Leeuwarden.

“De reden dat Amaryllis kiest voor Incluzio als samenwerkingspartner, is tweeledig”, aldus Sjoerd Tolsma, directeur-bestuurder bij Amaryllis. “Belangrijk uitgangspunt voor ons is dat we vanuit wat we met alle lokale partners de afgelopen jaren hebben opgebouwd nu een volgende stap willen zetten. Daarvoor waren we enerzijds op zoek naar een partner die ervaring heeft met het nieuwe model en die concepten en vernieuwingskracht in kan brengen en anderzijds naar ondersteuning bij de bedrijfsvoering gezien de uitbreiding ten opzichte van onze huidige opdracht.”