Amaryllis

Gunning basisondersteuning Wmo in Leeuwarden

05/03/2020
Delen via \a\a

Vanaf 1 januari 2021 gaat een samenwerkingsverband van zo’n twintig lokale partijen de ondersteuning verlenen voor de dagbesteding en thuisondersteuning binnen de Wmo. De gemeente gaat hiervoor één contract aan met het samenwerkingsverband WINDKRACHT058. Gemeente Leeuwarden maakte dit samen met de gegunde zorgaanbieders bekend tijdens een persconferentie op het Stadhuis. Ook de combinatie Amaryllis-Incluzio was hierbij aanwezig, die al eerder de gunning voor de basisondersteuning had gekregen.

Gezamenlijke zorgaanbieders: “We zijn trots dat we vanaf 2021 Wmo-ondersteuning in de gemeente Leeuwarden mogen aanbieden. We zorgen samen met alle betrokken partijen voor een duurzaam en vernieuwend model van zorg en welzijn, dichtbij de bewoners van Leeuwarden. We gaan zo snel mogelijk aan de slag, zodat we deze nieuwe werkwijze vanaf 2021 succesvol kunnen implementeren”.

wmo%20leeuwardenklein.jpg

Herijking Wmo

De gemeente Leeuwarden organiseert de Wmo-taken vanaf 2021 op een andere manier. Dit gebeurt onder andere om inhoudelijke redenen; meer samenwerking tussen partijen, meer maatwerk en minder administratieve lasten. Maar ook om het structurele financieringstekort terug te dringen. De nieuwe werkwijze is vastgelegd in het Uitvoeringsplan Herijking Ondersteuning Wmo, dat in juli 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld. De basisondersteuning werd eerder al gegund en wordt vanaf 1 januari 2021 uitgevoerd door het samenwerkingsverband van Stichting Amaryllis en Incluzio BV.

Samenwerking met Amaryllis

Amaryllis is al jaren in Leeuwarden actief als uitvoerder van het Wmo-, jeugd en participatiebeleid en is daarmee stevig geworteld in de wijken en dorpen van Leeuwarden. “De reden dat Amaryllis kiest voor Incluzio als samenwerkingspartner, is tweeledig”, aldus Sjoerd Tolsma, directeur-bestuurder bij Amaryllis. “Belangrijk uitgangspunt voor ons is dat we vanuit wat we met alle lokale partners de afgelopen jaren hebben opgebouwd nu een volgende stap willen zetten. Daarvoor waren we enerzijds op zoek naar een partner die ervaring heeft met het nieuwe model en die concepten en vernieuwingskracht in kan brengen en anderzijds naar ondersteuning bij de bedrijfsvoering gezien de uitbreiding ten opzichte van onze huidige opdracht.”

Amaryllis en Incluzio sluiten qua ambities en visie naadloos op elkaar aan. Daarnaast brengt Werkpro binnen de combinatie als strategische onderaannemer ervaring in met het opzetten van algemene voorzieningen op wijk- en dorpsniveau waarbij Wmo en participatie worden gebundeld. Samen met Werkpro en de vele vrijwilligersorganisaties in de gemeente Leeuwarden en met aanbieders van aanvullende ondersteuning zijn Amaryllis en Incluzio in staat om tegen vooraf afgesproken budgetten de dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Leeuwarden verder te verbeteren en de effectiviteit te vergroten. Zo zorgen ze voor een duurzaam, vernieuwend en financieel houdbaar model van zorg en welzijn voor de inwoners van de gemeente Leeuwarden.