Op tijd contact maken helpt om probleemschulden te voorkomen

9 september 2019

Het te lang niet praten over je schulden is een probleem. De schulden stapelen zich op en hulp blijft uit omdat niemand van je situatie afweet. In de pilot Vroegsignalering bij schulden in de Utrechtse wijken Ondiep en Pijlsweerd kijken we hoe tijdig contact zoeken met mensen, naar aanleiding van signalen van bijvoorbeeld woningcorporaties en bedrijven over betalingsachterstanden, kan voorkomen dat ze in een problematische schuldensituatie terechtkomen. De Gemeente Utrecht, Buurtteams Utrecht en verschillende bedrijven en organisaties trekken hierbij samen op. Medewerkers Lisa van de Buurtteams en Bart van de gemeente Utrecht deelden afgelopen vrijdag hun ervaringen tijdens het bezoek van de leden van de vaste Kamercommissie SZW.

In de pilot komt onder andere naar boven dat het op deze manier actief en vroeg benaderen van mensen een effectief middel is om ondanks het probleem van het taboe rond schulden toch in een vroeg stadium de problemen onder ogen te zien en erger te voorkomen.