Valpreventie

10/12/2019
Positieve gezondheid, Langer Thuis Wonen
Delen via \a\a

‘13 doden per dag door een valpartij in en om de woning’

CBS, 4 december 2019
 
Valongevallen zijn bij ouderen de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval. De ernst van het probleem blijkt uit het grote aantal doden, ziekenhuisopnamen en spoedeisende hulp behandelingen. Meer dan de helft van alle valongevallen vindt in of om het huis plaats. Voor ouderen zelf heeft zo’n val vaak grote fysieke en mentale gevolgen. Het breken van een heup of een pols of een val op het hoofd is een aanslag op de eigen zelfstandigheid en mobiliteit, tijdelijk of zelfs voorgoed. Niet meer zelfstandig er op uit kunnen betekent vaak ook verlies van een groot deel van het sociale netwerk, ouderen komen letterlijk aan de zijlijn te staan.
 

Naast de persoonlijke gevolgen brengen deze valpartijen ook hoge maatschappelijke kosten met zich mee. In 2018 kwamen 108.000 ouderen na een val op de Spoed Eisende Hulp van het ziekenhuis terecht en dat betekent dagelijks 295 behandelingen in het ziekenhuis en daarnaast veel bijkomende kosten voor revalidatie, fysiotherapie, thuiszorg et cetera.

Veel informatie, feiten en cijfers zijn te vinden op de site Veiligheid.nl

Bekijk de infographic met cijfers van 2018

Alle reden om te proberen het aantal valpartijen terug te dringen, vooral omdat bewezen is dat het valrisico van ouderen vrij eenvoudig te verminderen is. Het ministerie van VWS heeft valpreventie in de top drie van preventieve en haalbare interventies staan.
 
Hier ligt een taak voor de verschillende bedrijven van Incluzio en daarom startte dit voorjaar het Team Verder Valpreventie.
 

Voor meer informatie

Incluzio Team Verder Valpreventie, Veronique Vaarten, v.vaarten@wmoradar.nl

valpreventie%202018%20IBIS%201.jpg
Logo wmo radar

Wmo radar en valpreventie

Wmo radar startte in 2017 met een Lokale aanpak valpreventie. Centraal in deze aanpak staat een cursus van 9 bijeenkomsten, begeleid door een fysiotherapeute. Iedere bijeenkomst bestaat uit een half uur bewegen met als doel verbeteren van spierkracht, balans en cognitie. Het tweede half uur komt een relevant thema aan de orde, denk aan schoeisel, medicijn en alcoholgebruik, voeding, sport en bewegen. De thema’s worden zoveel mogelijk verzorgd door gastsprekers uit de buurt. Merel van der Sar, buurtcoach mantelzorg bij wmo radar, maar van beroep ergotherapeut, verzorgt het onderdeel ‘veiligheid in en om de woning’. Op aanvraag geeft zij advies over aanpassing van de woning.

De cursus wordt afgerond met kennismakingslessen bij sportgroepjes in de buurt. Inmiddels hebben ruim 250 Rotterdamse ouderen aan dit programma deelgenomen. Na afloop voelen de deelnemers zich fitter, ze zijn letterlijk sterker en hun balans en coördinatie zijn verbeterd. Belangrijker nog is dat ruim de helft van hen zich aanmeldt voor een sportgroep in de buurt. Zo blijven zij in beweging en ook hun sociale netwerk breidt zich uit.
 
Om deze lokale initiatieven verder te verspreiden is een werkplaats voor professionals ontwikkeld. Voorjaar 2019 ronde de eerste 10 professionals, fysiotherapeuten en welzijnswerkers, de werkplaats af en dit najaar startten zij met hun eigen lokale aanpak. In 2020 wordt opnieuw een werkplaats georganiseerd, met als doel een verdere uitbreiding in Rotterdam.
 
De lokale initiatieven en de werkplaats zijn te vinden op de website van Wmo radar
 

Voor meer informatie

Veronique Vaarten, v.vaarten@wmoradar.nl
Merel van der Sar, mvdsar@wmoradar.nl

Incluzio Leiderdorp en valpreventie

Leiderdorp gaat medio januari 2020 starten met een valpreventiecursus voor ouderen. Dit wordt als een preventie activiteit ingezet. Het onderdeel valpreventie wordt gedaan door Suzanne van Rhijn, van beroep fysiotherapeute maar als sociaal werker lid van het team Leiderdorp.
Voor de thema’s zijn lokale organisaties gevraagd o.a. Apotheek Bohmer, Paramedisch centrum Lagas, Van Gils Footcare, Saton Optiek en Van Mossel hoortoestellen. Team Leiderdorp heeft er veel zin in om deze valpreventie cursus als extra dienst te gaan inzetten.
 
Leiderdorp sluit met deze oplossing voor valpreventie aan bij Clubhuis de 3e helft* een nieuwe initiatief in Leiderdorp, waarbij sportkantines ingezet worden als ontmoetingsplek voor 55-plussers. Lees hier het artikel in het Leidsch Dagblad
 

Voor meer informatie

Giulietta Zanda, ezanda@incluzio.nl
Joyce Thissen, Jthissen@incluzio.nl
Suzanne van Rhijn, SvRhijn@incluzio.nl
Logo_Incluzio_Leiderdorp.png
Logo%20Axxicom%20en%20Cordaan.png

Axxicom en Cordaan Thuisdiensten

Het zit in het DNA van Axicom en Cordaan om op wijk- en buurtniveau naar oplossingen te zoeken die ervoor zorgen dat klanten langer zelfstandig en gelukkig thuis kunnen blijven wonen. De huishoudelijk hulp medewerkers spelen hier een cruciale rol in. Om hen te faciliteren in het vroegtijdig signaleren is er bij de thuisdiensten een signaalkaart ontwikkeld die in 2020 officieel wordt geïntroduceerd bij alle teams De signaalkaart is een hulpmiddel om de medewerkers te helpen in het signaleringsproces en om bewustzijn te vergroten op signalen die kunnen worden waargenomen bij de klant. De kaart is opgesteld op basis van 5 V’s en een van deze V’s is valpreventie.
 

V van Valpreventie

Het is de bedoeling dat de medewerkers in de gaten houden of er goede en vrije looproutes zijn in het huis, of er voldoende verlichting is op de veel gebruikte plekken, of de klant zich overal kan vastgrijpen, of de klant nog voldoende kan bewegen en of de klant stevig passend schoeisel draagt. Wanneer dit niet het geval is, kan de medewerker de klant helpen de situatie te veranderen of kan de contactpersoon van de klant worden geïnformeerd. Er zal voor iedere V minimaal één partner in de wijk worden gevonden waar de medewerker de klant naar kan doorverwijzen. Daarnaast proberen we een concrete interventie aan iedere V te koppelen, zoals mogelijk een cursus valpreventie. Op deze manier hopen wij onze klanten zo lang mogelijk veilig en zelfstandig thuis te kunnen laten wonen.
 
 

 

Voor meer informatie

Kristie Lek, KLek@facilicom.nl
 

De Zorgcentrale en valpreventie

Tijdens een vergadering van de GOR ( groepsondernemingsraad) van Incluzio werd verteld over de thema’s van Club Verder. Diana Garos wilde onderzoeken wat de Zorgcentrale met het onderwerp valpreventie zou kunnen doen.
 
Op de Zorgcentrale is van 2 thuiszorgorganisaties in Rotterdam, Aafje en Laurens, in kaart gebracht hoeveel personenalarmen er in het afgelopen half jaar zijn afgemeld op het onderwerp ‘gevallen’. In een half jaar tijd waren dat 150 meldingen! Het idee is om nu contact te leggen met deze thuiszorgorganisaties om met hen in gesprek te gaan over mogelijkheden om het aantal valpartijen terug te dringen.

 

Meer informatie

Logo van DeZorgCentrale
INC_HOLLANDS-KROON_FC.jpg

Incluzio Hollands Kroon

Incluzio Hollands Kroon, met als core business de wijkteams, is het niet nodig om op het gebied van valpreventie zelfstandig iets te ontwikkelen. Een andere partner voorziet hier namelijk al ruimschoots in.
 
In de Kop van Noord Holland heeft Sportservice NH de opdracht om allerlei sport en beweging laagdrempelig te organiseren. Onder de 22 kernen van Hollandse Kroon bestaan al 10 ‘sportdorpen’. en er wordt gewerkt aan een sportakkoord waar zorg, welzijn en sport aan elkaar gekoppeld worden.

Bekijk de brochure 'in balans sportdorp'

Voor meer informatie

Suzanne Kleinschiphorst, skleinschiphorst@incluzio.nl
 

Training valpreventie

valpreventie%202018%20IBIS%203.jpg

   

valpreventie%202018%20IBIS%204.jpg

  

Gerelateerde berichten

Mevrouw Netscher verrast haar buren met taart.
Nieuws

De eerste grote kleine wens van Axxicom Thuishulp is in vervulling gegaan!

In de laatste Redaxxicom-krant sloot Axxicom Thuishulp een kaartje bij waarmee onze klanten een grote kleine wens naar ons konden inzenden. Mevrouw Netscher-Ockerse uit Rhenen viel de eer te beurt om als eerste haar wens in vervulling te zien gaan. Een mooie wens: zij wilde haar buren bedanken...

10/01/2023
Buurtkracht
Sfia en Bea maken samen het huis schoon
Klantverhaal

Op de koffie bij mevrouw Bea en Sfia van Cordaan Thuisdiensten

‘Hoe lang ik al over de vloer kom? Is het niet een jaar of vijf?’ Vragend...

10/01/2023
Langer Thuis Wonen
Lenny%20Groenveld%20-%20Wijkteam%20Zuid.JPG
Artikel

Medewerker aan het woord: Het werken in de wijk

Al van jongs af aan wist ik dat ik een baan in de zorg wilde. Mensen...

07/08/2022
Zelfstandigheid