Buurtteams Volwassenen Nijmegen


Met ingang van 3 januari 2022 kunnen inwoners met een nieuwe hulpvraag zich melden bij de Buurteams Volwassenen door contact op te nemen met een buurtteam in de buurt. Incluzio werkt hierbij samen met  lokale partners als Driestroom, Ixta Noa, Zelfregiecentrum en Bindkracht 10. Buurtteams Volwassenen Nijmegen bestaat straks uit deskundige professionals die samen snel en goed inschatten welke hulp nodig is voor volwassenen in de wijken van Nijmegen. Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk direct hulp en ondersteuning geboden wordt en dat de wachttijden verkorten.

 

Incluzio werkt hierbij samen met  lokale partners als Driestroom, Ixta Noa, Zelfregiecentrum en Bindkracht 10. Buurtteams Volwassenen Nijmegen bestaat straks uit deskundige professionals die samen snel en goed inschatten welke hulp nodig is voor volwassenen in de wijken van Nijmegen. Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk direct hulp en ondersteuning geboden wordt en dat de wachttijden verkorten.

Aanwezigheid in de wijk

Buurtteams Volwassenen Nijmegen werkt in de wijk en is dichtbij de leefomgeving van de inwoners, bij mensen thuis of op vindplaatsen zoals de Stips en wijkcentra. Buurtteams Volwassenen Nijmegen is er voor iedereen die ondersteuning nodig heeft of problemen ervaart in het dagelijks leven. Wij hebben de opdracht om in de buurt, basishulp én de toegang naar aanvullende zorg te bieden. Samen met de inwoners wordt gekeken naar een oplossing die past bij de situatie. 

De nieuwe buurtteams moeten ervoor zorgen dat er hulp sneller beschikbaar is. Bij Buurtteams Volwassenen Nijmegen werken straks meer professionals die de eerste hulp kunnen bieden. Door betere afstemming van professionals in wijk, expertise die direct beschikbaar is en doorverwijzing indien nodig, komen inwoners sneller in beeld en worden ze sneller geholpen. Het uitgangspunt is dat Buurtteams Volwassenen Nijmegen 80% van de hulpvragen oppakt en 20% wordt opgepakt door de zorgaanbieder. De samenwerking met het (informele) wijknetwerk, zoals huisartsen, woningcorporaties en welzijns- en bewonersorganisaties, kan versterkt worden. 

Omdat de Buurtteams Volwassenen Nijmegen minder tijd kwijt is aan indicatiestelling, komt er tijd vrij voor samenwerking. Aanvullende zorgaanbieders blijven nodig voor maatwerk. Grete Visser, wethouder zorg en welzijn van Gemeente Nijmegen: "We hebben een goede partner gevonden die de hulp dichtbij onze inwoners brengt, zonder bureaucratie en wachttijden. We zetten in op een eenvoudige entree naar hulp bij vragen en zorgen in het dagelijks leven. Als er veel hulp nodig is, kan dat buiten het Buurtteam geregeld worden".