Buurtteams Volwassenen Nijmegen

Buurtteam Volwassenen in Nijmegen gaat naar Incluzio

25/05/2021
Delen via \a\a
Het Buurtteam Volwassenen in Nijmegen wordt in de toekomst uitgevoerd door Incluzio onder de naam 'Buurtteams Volwassenen'. Incluzio start deze Buurtteams samen met de lokale partners Driestroom, Ixta Noa, Zelfregiecentrum en Bindkracht 10. De Buurtteams Volwassenen bestaan straks uit deskundige professionals die samen snel en goed inschatten welke hulp nodig is voor volwassenen in de wijken van Nijmegen. Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk direct hulp en ondersteuning geboden wordt en dat de wachttijden verkorten. De Buurtteams Volwassenen starten per 1 januari 2022. De Buurtteams Jeugd en Gezin starten op 1 juli 2021. 
Logo%20Gemeente%20Nijmegen.png

 

De Buurtteams Volwassenen werken in de wijk en zijn dichtbij de leefomgeving van de inwoners, bij mensen thuis of op vindplaatsen zoals de Stips en wijkcentra. De Buurtteams zijn er voor iedereen die ondersteuning nodig heeft of problemen ervaart in het dagelijks leven. De Buurtteams Volwassenen hebben de opdracht om in de buurt, basishulp én de toegang naar aanvullende zorg te bieden. Samen met de inwoners wordt gekeken naar een oplossing die past bij de situatie.

De afgelopen jaren zijn de sociale wijkteams de ingang geweest voor zorg en ondersteuning. Het fundament voor zorg dichtbij in de wijk is daarmee al gelegd. De nieuwe buurtteams moeten ervoor zorgen dat er hulp sneller beschikbaar is. In de Buurtteams Volwassenen werken straks meer professionals die de eerste hulp kunnen bieden. Door betere afstemming van professionals in wijk, expertise die direct beschikbaar is en doorverwijzing indien nodig, komen inwoners sneller in beeld en worden ze sneller geholpen. Het uitgangspunt is dat het Buurtteam 80% van de hulpvragen oppakt en 20% wordt opgepakt door de zorgaanbieder. De samenwerking met het (informele) wijknetwerk, zoals huisartsen, woningcorporaties en welzijns- en bewonersorganisaties, kan versterkt worden.

Omdat de Buurtteams minder tijd kwijt zijn aan indicatiestelling, komt er tijd vrij voor samenwerking. Aanvullende zorgaanbieders blijven nodig voor maatwerk. Grete Visser, wethouder zorg en welzijn van Gemeente Nijmegen: "We hebben een goede partner gevonden die de hulp dichtbij onze inwoners brengt, zonder bureaucratie en wachttijden. We zetten in op een eenvoudige entree naar hulp bij vragen en zorgen in het dagelijks leven. Als er veel hulp nodig is, kan dat buiten het Buurtteam geregeld worden".

Eerder besloot de Nijmeegse gemeenteraad om de bestaande sociale wijkteams in de stadsdelen te splitsen in Buurtteams Jeugd en Gezin en Buurtteams Volwassenen (eerder bekend onder de werktitel Brede basisteams) en is gekozen om deze opdrachten aan te besteden.

"We hebben een goede partner gevonden die de hulp dichtbij onze inwoners brengt, zonder bureaucratie en wachttijden."