Buurtteams Utrecht

In 2015 heeft Incluzio in opdracht van de gemeente Utrecht een nieuwe organisatie opgericht voor de uitvoering van de sociale basiszorg: Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht. Bij de stichting zijn zo'n 250 professionals in dienst die, verdeeld over 18 buurtteams in de stad, aan het werk zijn. De buurtteams zijn er voor alle mensen die vragen en problemen hebben waar zij zelf niet meer goed uitkomen.

Hoogwaardige generalistische basiszorg

Een buurtteam bestaat uit professionele hulpverleners en vakmensen met veel ervaring op het gebied van (psychische) zorg, welzijn, woonbegeleiding, verslaving, werk en inkomen. Alle medewerkers werken als generalist en kunnen over de grenzen van hun eigen discipline heen kijken. Zij komen niet met een standaard antwoord, maar leveren maatwerk. Binnen de buurtteamorganisatie is ook een team ervaringsdeskundigen (TED) actief om nog beter op de belevingswereld van klanten aan te kunnen sluiten.

Dichtbij

De buurtteams werken nauw samen met huisartsen en wijkverpleegkundigen in de wijk. In de stad met gespecialiseerde zorgverleners, partnerorganisaties en de gemeente Utrecht. Buurtteams helpen mensen bij het vinden van oplossingen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven en wonen. Ze doen dat door ook te kijken welke mogelijkheden er zijn in de directe omgeving en een verbinding te maken met collectieve buurtvoorzieningen. Daarnaast werken de buurtteams actief aan preventie. Alles vanuit onze ambitie om van elke Utrechtse buurt een betere buurt te maken!

Bestuurders

  • Annemieke Scholten, algemeen directeur Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht
  • Janneke Smink, directeur transformatie sociaal domein
  • Marjan Koopman, operationeel directeur Inlcuzio

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht
  • Kitty Penninga, voorzitter
  • Marijke Ramgatie
  • Jeroen Gelevert
  • Audrey Rohen
E-mail: rvt@btosociaalutrecht.nl

Meer weten over wat Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht doet en heeft bereikt? Bekijk hier onze jaaroverzichten:

WNT Verantwoording Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht