Raad van commissarissen Incluzio Hollands Kroon

 

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen Incluzio Hollands Kroon. De raad beschikt over een aantal belangrijke bevoegdheden, zoals de goedkeuring van de begroting en de jaarverantwoording, de goedkeuring van bepaalde directiebesluiten en de vaststelling van de jaarrekening. Hiervoor worden zij op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen en aangelegenheden binnen Incluzio Hollands Kroon. De leden van de raad van commissarissen zijn benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De raad van commissarissen van Incluzio Hollands Kroon bestaat op dit moment uit:

  • Fred Mosk, voorzitter raad van commissarissen
  • Door Nubé, lid raad van commissarissen
  • Han van Leeuwen, lid raad van commissarissen
Fred%20mosk2.jpg

Fred Mosk

Fred Mosk deed de nodige bestuurlijke ervaring op als wethouder in Beverwijk en Castricum. Het sociaal domein speelde daarbij voor hem een prominente rol. Op dit moment werkt hij als projectadviseur bij Bureau voor Noordelijke Gemeenten (BVNG). "Incluzio is een modern zorgbedrijf met een bijzondere filosofie: niet de potjes en het geld staan centraal, maar de ondersteuning aan de mensen. Dat klinkt misschien simpel en logisch, maar is in de uitvoering uniek. De organisatie in Hollands Kroon krijgt in de opstartfase al veel lovende kritieken. Toch zijn er nog de nodige uitdagingen. De heldere visie van de directie geeft mij het vertrouwen dat ook dit binnen afzienbare tijd goedkomt. Vanuit de raad van commissarissen sta ik voor een open en transparante werkwijze. Gezamenlijk onderzoeken we waar de focus het eerst moet liggen. Hierbij gebruiken we graag de expertise van de medewerkers van Incluzio Hollands Kroon." Vanaf 1 april 2018 is Fred Mosk actief als voorzitter van de raad van commissarissen.

Door%20nube1.jpg

Door Nubé

Door Nubé werkte na haar opleiding rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam voor verschillende organisaties: Dienst Werk en Inkomen Amsterdam, diverse gemeenten, Waterschap, Radaradvies, PRIMO, De Jeugd & Gezinsbeschermers en het ROC Nova College. Bij de laatste twee bekleedde ze de functie van directeur. Incluzio Hollands Kroon leerde ze kennen tijdens het proces van aanbesteding vanuit haar functie als directeur bij de Jeugd & Gezinsbeschermers. "Ik zag in zowel de aanpak van de gemeente als de wijze waarop Incluzio Hollands Kroon deze opdracht wilde invullen een kans om zorg fundamenteel anders in te richten. Een integrale aanpak, maatwerkoplossingen, samen en dicht bij bewoners, dat moet tot iets moois kunnen leiden! Inmiddels heb ik de eer om te mogen plaatsnemen in de raad van commissarissen." Samen met haar collega's is Door Nubé toezichthouder en sparringpartner van de organisatie en het bestuur.

han%20van%20leeuwe3.jpg

Han van Leeuwen

Han van Leeuwen brengt een gevarieerde werkachtergrond mee naar de raad van commissarissen. De afgelopen vijftien jaar was hij actief in het openbaar bestuur. Zijn laatste functie was die van burgemeester van Beverwijk. "Het mooie van zo'n functie is dat je de kans krijgt om bij alles wat er speelt direct contact te leggen met de mensen om wie het draait. Het risico is wel dat je daarmee de professionals op de werkvloer voor de voeten loopt. Als je daar rekening mee houdt, geeft een betrokken houding de gelegenheid om te leren van de professionals én van de mensen die de zorg ontvangen. Zo zie ik de hedendaagse commissaris in een modern zorgbedrijf: aandacht voor de mens met inachtneming van de correcte verhoudingen en verantwoordelijkheden. Ik ervaar de samenwerking met de professionals binnen Incluzio Hollands Kroon als plezierig en constructief." Binnen de raad van commissarissen ligt de focus van Han van Leeuwen bij de financiën, de bedrijfsvoering en de continuïteit.