Incluzio Leiden

Artikel Sociaal Werk Nederland: ‘Je kunt niet met veertig partijen een partnerschap aangaan.’

13/04/2021
Delen via \a\a

Aanbesteden in het sociaal werk? Voor de een is het een zwaard van Damocles en de opmaat voor kaalslag en verschraling van de dienstverlening. Anderen zien het juist als het perfecte instrument om efficiënter, goedkoper of effectiever te werken. In Leiden bijvoorbeeld is Incluzio sinds 1 juli een van de drie aanbieders die ieder een deel van het werk uitvoeren dat voorheen door veertig kleinere organisaties werd gedaan. Die omslag deed nogal wat stof opwaaien, aldus Roxana Asmus (operationeel directeur Incluzio) en Thera Olthof (teammanager Beleid en Maatschappelijke Ontwikkeling bij de gemeente Leiden).