Werken als thuishulp blijkt effectief opstapje naar arbeidsmarkt in Den Haag

23/09/2021
Delen via \a\a
Veel mensen met een uitkering zitten thuis, terwijl ze met goede begeleiding aan de slag zouden kunnen. De gemeente Den Haag startte daarom begin 2019 een offensief om meer mensen aan een betaalde baan te helpen. Onder meer door met bedrijven waar de gemeente mee werkt afspraken te maken over ‘social return’. Axxicom Thuishulp is een van de – enthousiaste - samenwerkingspartners in het traject. Met een intensieve begeleiding is het werk van hulp in de huishouding voor veel uitkeringsgerechtigden haalbaar, zo blijkt.
SROI%20artikel.jpg

 

Den Haag heeft ongeveer 27.000 mensen die een uitkering ontvangen, weet Jeroen van den Berg, senior accountmanager social return bij de gemeente. ‘De doelstelling is om zeven- tot achtduizend van hen aan een betaalde baan te helpen. Vanuit de gemeente willen we onze inkoopkracht benutten om kansen te creëren voor social return. Die social-returnafspraken hebben we met meerdere partners, zoals Axxicom Thuishulp.’
De huishoudelijke hulp is dan een sector bij uitstek om als opstap richting de arbeidsmarkt te fungeren. ‘Er zijn ook aanbieders bij die zulk gespecialiseerd werk hebben dat social return niet goed aansluit. In die gevallen zoeken we een tussenoplossing, het hoeft niet altijd in de vorm van arbeid te zijn. Maar bij Axxicom Thuishulp speelt ook mee dat social return er steeds meer op de voorgrond staat. Het besef dat zaken ook anders geregeld kunnen worden leeft daar heel sterk. Het draagvlak om iets bij te dragen is groot.’

Zorgen voor professionele opleiding

Als regiomanagers in gemeente Den Haag zijn Mark Vollers en Esther van Dijk namens Axxicom Thuishulp nauw betrokken bij de samenwerking. Mark: ‘Wij willen graag zoveel mogelijk mensen een kans geven binnen onze organisatie, ook de doelgroep die een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Daarin is de samenwerking met de gemeente Den Haag en het UWV heel belangrijk. We hebben heel korte lijnen om snel te kunnen schakelen. Onderdeel van de samenwerkingsoverkomst met de gemeente is ook dat we zorgen voor een professionele opleiding. Daarom hebben we de functie gecreëerd van jobcoach, die medewerkers opleidt en bijstaat en eventuele onduidelijkheden verheldert. Ook bieden we stages aan, zodat kandidaten kunnen zien hoe het werk eruitziet. We willen er echt zijn voor de medewerkers.’

Beginnen met werkontwikkeltraject

Niet iedereen met een uitkering komt zomaar in aanmerking voor het werken als thuishulp, legt Elena Garcia uit. Zij is als accountmanager bij de gemeente verantwoordelijk voor alle contacten met potentiële werkgevers. ‘Als iemand aangeeft dat hij wil werken, dan beginnen we met een intern werkontwikkeltraject: hoe staan ze ervoor, hoe zit het met de werknemersvaardigheden, communiceren ze goed, werken ze goed samen? Vaak moet er ook het een en ander geregeld worden. Sommige kandidaten kunnen het bijvoorbeeld niet goed organiseren met de school van de kinderen. Dan moeten ze daar eerst geholpen worden. Pas als het goed gaat krijg ik een signaal en komen ze bij mij in beeld.’

Thuishulpen hebben signaleringsfunctie

Daarmee is een potentiële werknemer nog niet meteen een volwaardige thuishulp, zegt ook Esther. ‘Een aantal van hen kunnen we direct al een plaatsing aanbieden. Bij anderen is het verstandiger om eerst een proeftijd af te spreken. En dan is er nog een categorie met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Bij hen is het raadzaam om voor die stage te kiezen. Er zitten ook mensen bij die minder goed Nederlands spreken. Dat gaat niet, want bij Axxicom Thuishulp gaat het oneerbiedig gezegd niet alleen maar om het poetsen. We willen echt het verschil maken achter de voordeur.’

Thuishulpen hebben immers ook tot taak om te signaleren en te observeren, zegt Mark. ‘Gaat het wel goed met mijn klant? En als je concludeert dat er toch iets aan de hand kan zijn, is het aan jou om actie te ondernemen. Daarom moet een thuishulp wel overweg kunnen met de signaleringskaarten die we hebben laten ontwikkelen. Als thuishulp kijk je ook goed wat een klant nog zelf kan. Je stimuleert die klant om de eigen regie in de hand te nemen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen. En je moet fysiek wel in orde zijn, je moet van aanpakken weten. Het is niet handig als je last van je rug hebt als je bij klanten thuis gaat schoonmaken.’

Geen ideale sollicitant

Ook al bereidt de gemeente de kandidaten zo goed mogelijk voor: de ‘ideale sollicitant’ bestaat niet, weet Elena. ‘Daarom probeer ik mensen die op het eerste gezicht misschien niet geschikt zijn toch aan een baan te helpen. Dan ga je kijken met een bedrijf als Axxicom Thuishulp: “Oké, deze kandidaat voldoet niet helemaal. Maar ze heeft wel hart voor de zorg, ze is gemotiveerd en ze wil graag. Laten we het gewoon maar proberen.” Ik weet ook uit ervaring dat veel mensen niet goed door het sollicitatieproces heen komen. Ook dan maak ik goede afspraken met bedrijven: wij geven jullie de kandidaten aan die gemotiveerd zijn, geven jullie hen dan de kans om het gesprek te voeren.’

Axxicom Thuishulp: flexibele partner

Axxicom Thuishulp is daarin een heel flexibele en welwillende partner, ziet de gemeente. Elena: ‘In het begin lag de focus op kandidaten die klaar moesten zijn, algemeen beschaafd Nederlands konden spreken, zelfstandig konden werken en met een smartphone konden omgaan. Nu hebben we andere afspraken gemaakt. Ook mensen die niet helemaal binnen het plaatje passen worden voorgesteld. En Axxicom Thuishulp pakt dat goed op. Het afgelopen jaar zijn vijftig procent meer mensen met een uitkering aangenomen dan de jaren ervoor. En dan moet je er ook nog rekening mee houden dat corona het vorig jaar lastiger maakte om mensen te vinden.’

Het geheim van die goede samenwerking tussen de gemeente en thuishulpaanbieder: vertrouwen. Elena: ‘Als je elkaar niet vertrouwt, kun je dit niet samen oppakken. Mark, Esther en ik kunnen alles tegen elkaar zeggen. Vertrouwen, daar gaat het om. Dat begint bij Axxicom Thuishulp en bij mij. En dat voelen kandidaten ook. Ik heb alleen maar blije mensen aan de telefoon.’

Investering voor ons

Esther: ‘We kijken niet naar de beperkingen van mensen. We maken ook geen onderscheid tussen jong of oud, we kijken altijd naar de talenten van mensen. Zijn ze leergierig, zijn ze proactief? We willen de afstand naar een echte werkplek zo klein mogelijk maken. Het is voor ons een investering, maar als we het goed doen werpt het ook weer zijn vruchten af.’
Want voor Axxicom Thuishulp snijdt het mes aan twee kanten, zegt Elena. ‘Er zijn niet heel veel mensen die kiezen voor een baan in de schoonmaaksector. De mensen die het wel doen moeten we koesteren. Ik zie dat Axxicom Thuishulp daar heel actief in meedenkt. Ze nemen het serieus. En ik zie dat het goed gaat en mensen daar ook blijven werken.’
 
Dit is het eerste artikel van een tweeluik over social return on investment (SROI) in de gemeente Den Haag en de rol die Axxicom Thuishulp daarin speelt. In het volgende artikel: een kijkje in de praktijk, aan de hand van de ervaringen van jobcoaches en medewerkers.