Tim Stichtse Vecht

Samenwerkingsverband Timon en Incluzio

16/07/2021
Delen via \a\a
Vanaf 1 januari  2022 biedt samenwerkingsverband Timon-Incluzio de jeugdhulp, Wmo-begeleiding en de hulp vanuit de wijkteams aan in gemeente Stichtse Vecht. Dat is de uitkomst van een dialooggerichte aanbesteding door gemeente Stichtse Vecht. Samen met de zorgaanbieders werkte de gemeente de opdracht uit. Bij de gesprekken waren verschillende andere partijen betrokken, zoals samenwerkingspartners, verwijzers, onderwijs, huisartsen en vertegenwoordigers van inwoners met zorg of ondersteuning.
Afbeelding%20bij%20TC%20bericht%2016%20juli.jpg

 

Samenwerkingsverband Timon-Incluzio is een samenwerking van verschillende organisaties met elk hun eigen expertise. Wethouder Sociaal Domein Hetty Veneklaas: “Inwoners krijgen met Timon-Incluzio straks één aanspreekpunt voor hun hulpvraag. Dichtbij, makkelijk benaderbaar en zonder bureaucratie. Binnen Timon-Incluzio werken meerdere hulpverleners samen aan de zorg en ondersteuning voor de inwoner. Zo is alle kennis bij elkaar om sneller de juiste hulp te krijgen. We hebben alle vertrouwen in Timon-Incluzio als nieuwe samenwerkingspartner. Met deze nieuwe inkoop geven we als gemeente invulling aan de integrale aanpak van zorg en ondersteuning voor onze inwoners, zoals is afgesproken in het collegewerkprogramma.”

Goede zorg voor wie dit nodig heeft

De huidige overeenkomsten met zorgaanbieders voor jeugdhulp en Wmo-begeleiding lopen af op 1 januari 2022. Daarom heeft gemeente Stichtse Vecht deze hulp en ondersteuning opnieuw ingekocht. De gemeente koopt met het nieuwe zorgcontract ook meteen de ondersteuning vanuit de wijkteams in. Wethouder Hetty Veneklaas: “De wijkteams kunnen zelf direct zorg en ondersteuning bieden. Als dat nodig is schakelen ze een andere zorgexpertise in. Laagdrempelig, op maat en dichtbij huis”.

Inwoners blijven verzekerd van zorg

Iedereen die nu gebruik maakt van jeugdhulp of Wmo-begeleiding, houdt in elk geval zorg. Het kan wel zijn dat een inwoner met zorg of ondersteuning na 1 januari 2022 een andere hulpverlener krijgt omdat de gemeente een contract afsluit met het samenwerkingsverband Timon-Incluzio. Daarom gaan de huidige hulpverlener, het samenwerkingsverband Timon-Incluzio in gesprek met deze inwoners over wat er mogelijk voor hen verandert.

Naar een nieuwe zorgaanbieder

We begrijpen dat een overstap naar een andere zorgaanbieder en hulpverlener spanning kan geven voor sommige inwoners met zorg of ondersteuning. De huidige hulpverlener en samenwerkingsverband Timon-Incluzio gaan ruim voor 1 januari 2022 in gesprek met deze inwoners over de verandering. Inwoners met zorg of ondersteuning krijgen hierover na de zomer meer informatie. De gemeente, de huidige hulpverlener en de nieuwe zorgaanbieder Timon-Incluzio zorgen er samen voor dat de verandering zo min mogelijk hinder geeft voor de inwoners. Wilt u meer weten kijk dan op timstichtsevecht.nl

Zorgvuldig en intensief in gesprek over inkoop

We hebben een zorgvuldig en intensief proces doorlopen om de Jeugdhulp, Wmo-begeleiding en wijkteams in te kopen voor 1 januari 2022. Er is gesproken met een groot aantal zorgaanbieders, samenwerkingspartners, verwijzers, onderwijs, huisartsen en vertegenwoordigers van inwoners met zorg of ondersteuning.
 
De samenwerkingsverbanden rondom Timon-Incluzio en rondom Youké-Kwadraad hebben ieder een offerte uitgebracht. Uiteindelijk is de opdracht gegund aan samenwerkingsverband Timon-Incluzio omdat zij de best passende aanbieding deden voor de uitvoering van de Jeugdhulp, Wmo-begeleiding en Wijkteams in Stichtse Vecht.
 
Meer informatie voor inwoners met zorg of ondersteuning, zorgaanbieders en verwijzers vindt u op timstichtsevecht.nl

Ook regionaal ingekochte zorg

Sommige soorten zorg kopen we in samen met de gemeenten uit de regio Utrecht West. Het gaat dan om zeer specialistische jeugdzorg en door de rechter opgelegde jeugdzorg, de Regiotaxi, Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, huishoudelijke ondersteuning en hulpmiddelen.