Incluzio Uitvoering

Radar Uitvoering gaat verder onder de naam Incluzio Uitvoering

19/03/2020
Delen via \a\a
incluzio%20uitvoering.jpg

 

Met ingang van 1 april 2020 gaat Radar Uitvoering verder onder de naam Incluzio Uitvoering. Als Radar Uitvoering zijn we al langer onderdeel van Incluzio. Omdat we beide op hetzelfde gebied actief zijn, in zorg en welzijn, ligt het voor de hand om ook de naam van het moederbedrijf over te nemen. Veranderingen voor de dienstverlening geeft nieuwe naam niet: die blijft nagenoeg ongewijzigd.
 
Vijf jaar terug nam Incluzio een meerderheidsbelang in Radar Uitvoering. Samen werken we eraan om mensen in een kwetsbare positie perspectief en werk te bieden. Dat doen we beide op een dezelfde onderscheidende manier. Dan is het logisch om ook in de naamgeving eenheid uit te stralen. De verwachting is dat daardoor ook de naamsbekendheid van Incluzio verder toeneemt. Dat leidt weer tot een sterkere positie in het sociaal domein.
 
Verdere consequenties zijn er niet. Incluzio Uitvoering is herkenbaar aan haar aanpak: een resultaatgerichte dienstverlening die lokaal en dichtbij is, gekenmerkt door een radicaal-integrale benadering van problematiek. Incluzio kiest voor een autonome werkwijze en wil in combinatie met andere partners samen excelleren.