Incluzio Leiderdorp

Persbericht: Incluzio vanaf 2019 in Leiderdorp verantwoordelijk voor sociale basisondersteuning

02/08/2018
Delen via \a\a

Met Incluzio krijgt Leiderdorp één nieuwe organisatie voor alle preventieve en algemene welzijnsvoorzieningen. Dat was ook de wens van het gemeentebestuur dat de opdracht uitschreef. Door het contracteren van één aanbieder wil de gemeente de dienstverlening op sociaal gebied beter stroomlijnen. Dat moet leiden tot een herkenbaar en dekkend aanbod op maat voor alle inwoners. Incluzio Leiderdorp gaat vanaf 1 januari 2019 van start.

Tot nu toe werkte de gemeente met meerdere organisaties samen voor de verschillende vormen van ondersteuning, zoals ouderen- en jongerenwerk en het sociaal team. De subsidies die deze organisaties ontvingen, worden met ingang van volgend jaar gecombineerd binnen één opdracht. Die verandering maakt het mogelijk om het aanbod meer in samenhang te brengen en beter op de wensen van de inwoners af te stellen.

Logo Incluzio Leiderdorp

Kennismakingsbijeenkomsten

Met ingang van oktober kunnen de inwoners kennis maken met Incluzio. Dan staan er bijeenkomsten gepland die ook tot doel hebben om goed de behoeften van de Leiderdorpers te peilen. Bij de overgang van activiteiten, diensten en projecten zal Incluzio nauw samenwerken met bestaande aanbieders, zoals Stichting Pluspunt Leiderdorp, Stichting Sociaal Cultureel werk Leiderdorp en andere organisaties.

Goede samenwerking staat voorop

Janine de Vries en Han Paulides van Incluzio Leiderdorp rekenen daarom op een soepele overgang. 'We verwachten dat inwoners snel gewend zijn aan de situatie. Er is ons veel aan gelegen om de overgang zorgvuldig op te pakken. Om die reden werven we nieuwe medewerkers voor Incluzio Leiderdorp in eerste instantie onder bestaand personeel van de huidige organisaties. Wanneer zij geschikt zijn, hebben zij voorrang. Ook met de vele vrijwilligers gaan we in gesprek om hen te behouden. Zij zijn belangrijk voor Leiderdorp dus ook voor ons!', zegt Paulides die geboren en getogen is in Leiderdorp.