Incluzio Leiderdorp

Persbericht: Incluzio Leiderdorp van start

02/01/2019
Delen via \a\a

Vanaf vandaag - 2 januari - hebben inwoners van Leiderdorp te maken met een nieuwe welzijnsorganisatie: Incluzio Leiderdorp. Incluzio Leiderdorp bundelt de dienstverlening die in het verleden verspreid was over een aantal andere organisaties. Waar Leiderdorpers voorheen terecht konden bij onder andere het Sociaal Team, EVA, Vluchtelingenwerk, Sociaal Cultureel Werk en Pluspunt, kunnen zij voortaan terecht bij Incluzio Leiderdorp. Veel verandert er daarmee niet in het nieuwe jaar: Incluzio waarborgt continuiteit van activiteiten en ondersteuning.

Logo Incluzio Leiderdorp

Incluzio Leiderdorp is er voor alle inwoners die net wat extra begeleiding in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Dat kan zijn omdat iemand extra zorg nodig heeft. Of omdat hij of zij ondersteuning kan gebruiken bij bijvoorbeeld het werk als mantelzorger, financiële zaken, opvoeden of zelfstandig wonen. Na vier maanden van intensieve voorbereiding, gaat Incluzio van start. Het team deskundigen staat klaar voor alle Leiderdorpers. “Ik heb afgelopen maanden kennis gemaakt met veel inwoners en organisaties en ben onder de indruk van alle betrokkenheid en ideeën. Ik kijk er naar uit om te gaan samenwerken met zoveel enthousiaste professionals en betrokken inwoners, aldus Janine de Vries programmaleider van Incluzio Leiderdorp.

Verschillende deskundigen in één team

Professionals met verschillende expertise maken voortaan onderdeel uit van één team. Dat betekent dat er voor preventieve en algemene welzijnsvoorzieningen in Leiderdorp nu één ‘voordeur’ is: Incluzio. Dat moet ertoe leiden dat inwoners minder te maken hebben met verschillende organisaties en eerder passende oplossingen aangereikt krijgen. De medewerkers hebben inmiddels hun intrek genomen op hun vaste locatie, De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110. Elke werkdag staan de deuren open tussen 9.00 en 17.00 uur. In de loop van het jaar komen er daarnaast ook nog op verschillende plekken inloopspreekuren.

Continuiteit van ondersteuning

Veel van de bestaande activiteiten blijven normaal doorgang vinden. Ook de activiteiten die voorheen werden uitgevoerd onder de paraplu van stichting Pluspunt Leiderdorp keren in 2019 terug. Incluzio is blij dat vrijwilligers zich enthousiast willen blijven inzetten. De locatie van Pluspunt aan de Splinterlaan blijft ook in gebruik voor veel activiteiten. Datzelfde geldt voor jongerencentrum Dwars. Ook de ondersteuning vanuit het Sociaal Team gaat onverminderd door. De meeste medewerkers van het Sociaal Team zijn overgegaan naar Incluzio Leiderdorp. Nagenoeg alle inwoners die in 2018 begeleiding kregen van het Sociaal Team behouden dus in 2019 hun vertrouwde gezicht. WMO-ondersteuning waarvoor een beschikking nodig is van de gemeente, zoals huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen en woonaanpassingen, kan worden aangevraagd via Incluzio Leiderdorp.

Meer informatie

U bent van harte welkom op werkdagen in De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110. Ook zijn wij te bereiken per mail of telefonisch op 071-5413536.