Incluzio Hollands Kroon

Opzet gezinshuis door Incluzio Hollands Kroon

16/01/2019
Delen via \a\a

Niet ieder kind kan in de veiligheid van een eigen gezinssituatie opgroeien. Soms is een vervangende woonplek nodig. Het gezinshuis biedt zo’n plek. De opzet van een gezinshuis heeft tot doel om jongeren, die niet langer thuis kunnen wonen, zo normaal mogelijk in een gezinssituatie te laten opgroeien. Om een gezinshuis te realiseren in de regio Hollands Kroon zocht Incluzio Hollands Kroon afgelopen jaar de samenwerking met Gezinshuis.com. De eerste stappen zijn gezet.

Gezinshuisouder%20worden.png

 

Incluzio Hollands Kroon zocht afgelopen jaar de samenwerking met Gezinshuis.com op vanuit de visie dat het voor een kind niet altijd goed is om in een residentiële instelling te wonen, soms ver van zijn/haar eigen, vertrouwde omgeving. Het gaat om kinderen en jongeren die problemen ondervinden op meerdere leefgebieden. Er kan sprake zijn van een psychisch probleem, gedragsproblemen of door oorzaken als mishandeling, echtscheiding, opvoedingsonmacht of verslaving, waardoor zij vastlopen in hun ontwikkeling. Bij lichtere problematiek zoekt Incluzio altijd eerst naar een vervangende woonplek binnen het eigen netwerk. Bij zwaardere problematiek vindt de organisatie een gezinshuis een passend alternatief.

Vervangende gezinsstructuur

In een gezinshuis wonen gemiddeld drie tot zes uithuisgeplaatste kinderen samen met de gezinshuisouders en eventuele eigen kind(eren). In een gezinshuis vinden kinderen en jongeren structuur, veiligheid en geborgenheid. In een normaal huis in een gewone buurt. Gezinshuisouders zijn de vaste opvoeders, vormen de vaste basis. Ze bieden naast veiligheid en rust ook een professionele begeleiding. Anders dan in bijvoorbeeld een leefgroep is dat 24 uur per dag en 7 dagen per week. En anders dan in een pleeggezin zijn de ouders professionele opvoeders.

Behandeling

In een gezinshuis worden kinderen begeleid, maar niet behandeld. Wanneer er specialistische ondersteuning nodig is, kunnen de gezinshuisouders de ondersteuning inroepen van de professionals van Incluzio Hollands Kroon. Om behandeling in alle kernen van de regio beschikbaar te maken, start de organisatie begin 2019 met een ambulant behandelteam. Wanneer het eerste gezinshuis een succes is, zullen er waarschijnlijk meer gezinshuizen volgen.

Informatieavond Gezinshuisouders - 12 februari

De komende periode zetten Incluzio Hollands Kroon en Gezinshuis.com in op het vinden van geschikte gezinshuisouders. Op dinsdag 12 februari organiseren zij een informatieavond in Wieringerwerf. Tijdens deze avond wordt meer verteld over wat het inhoudt om gezinshuisouder te zijn en een gezinshuis te starten als zelfstandig ondernemer via Gezinshuis.com

Over Incluzio Hollands Kroon

Incluzio Hollands Kroon levert zorg en ondersteuning aan alle inwoners in de gemeente Hollands Kroon. Hierbij gaat het om alle taken in het kader van de Jeugdzorg, Wmo en voorliggende voorzieningen. De wijkteams vormen daarbij een sleutelrol. Zij zijn zichtbaar aanwezig in de verschillende kernen en werken preventief. Zij bepalen mét de inwoners welke zorg nodig is. Het is hun ambitie om van elke kern in Hollands Kroon een betere kern te maken.

Over Gezinshuis.com

Gezinshuis.com is een landelijke franchiseorganisatie en netwerkpartner voor gezinshuizen. Zij begeleiden gezinshuisouders bij de start van hun gezinshuis en ondersteunen hen bij de dagelijkse praktijk.