Hulp bij Huishouden, de uitdaging van het jaar

20/03/2018
Langer Thuis Wonen
Delen via \a\a
afbeelding%20huisarts.JPG

 

Sinds oktober 2016 is de buurtteamorganisatie verantwoordelijk voor de toegang tot hulp bij het huishouden (HbH). Een projectteam heeft de schouders onder de klus gezet. In gesprek met buurtondernemer Gerrit Eppink en junior ontwikkelaar Jenny Crielaard over het hoe en waarom en de implementatie van deze extra opdracht.

Vanuit de inhoud was het een logisch verzoek dat in 2016 aan de buurtteam organisatie werd gedaan, het verzorgen van de toegang tot de voorziening hulp bij het huishouden. Immers, buurtteams voeren keukentafelgesprekken en kijken generalistisch naar de mogelijkheden om een huishouden te ondersteunen bij de vraag. Ook als het gaat om voorzieningen. In de praktijk bleek het eerst een enorme klus. Voordat we konden komen tot een aanpak die past bij de werkwijze van de buurtteams, moesten in 2017 duizenden gesprekken gevoerd worden. Om de reguliere organisatie niet over te belasten, werd een projectteam van 10 FTE in het leven geroepen om die klus te klaren. Gerrit en Jenny vervulden hier een belangrijke rol in. Met succes. Alle 5.500 gesprekken zijn gevoerd, de overeengekomen termijnen zijn behaald en de planning staat. En er is meer zicht op de groep ouderen. 'Ja, het staat er goed voor', zegt Gerrit. 'We kunnen terugkijken op een mooi jaar.'

Het is belangrijk omdat ze daardoor langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Kracht van de organisatie

Het overgrote deel van de bewoners die HbH aanvragen, zijn ouderen die langdurige ondersteuning nodig hebben.'Het is belangrijk voor hen omdat ze daardoor langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Een wens van ouderen.En het is voor ons een ingang om te kijken of er een vraag achter de vraag naar hulp bij het huishouden zit en waar nodig andere vormen van ondersteuning te bieden'. Dat is meteen ook de kracht van onze organisatie.'Daar kijken we altijd naar in de brede gesprekken', vertelt Gerrit. 'Vanuit onze visie op het generalistisch werken kan iedere buurtteam medewerker in principe een gesprek voeren om te kijken wat de ondersteuningsbehoefte is op het gebied van HbH. 'Want iedere buurtteam medewerker werkt al op die manier: het voeren van het brede gesprek, de ondersteuningsbehoefte uitvragen en een advies kunnen geven',benadrukt Jenny.

Goede samenwerking

Ook over de veranderingen in het proces zijn we positief gestemd. 'Het afgelopen jaar is er samen met deGemeente Utrecht gewerkt aan het vereenvoudigen van de verslagleggingen het beperken van de registratiedruk.We maken nu beiden gebruik van hetzelfde klantsysteem. We overleggen regelmatig om zaken goed af te stemmen.Dat blijven we doen.' Ook is er hard gewerkt aan de stap na het voeren van al die gesprekken. De bedoeling is dat het proces in de reguliere organisatie geïntegreerd wordt. Sinds het najaar van 2017 worden daarom buurtteam medewerkers in alle teams ingewerkt.Vanuit het projectteam is aan elk cluster van buurtteams een medewerker gekoppeld die onderdeel wordt van het cluster. Kennis en kunde wordt overgedragen.Daarbij gaat het om zaken als wet- en regelgeving rondom huishoudelijke hulp. Maar ook de ervaring om opeen goede manier in gesprek te zijn met oudere bewoners over de vraagstukken die voor hen leven.

Samenwerken met diverse partijen rondom ouderen draagt bij aan het langer zelfstandig thuis wonen.

Training

Voor de juiste ondersteuning aan de bewoners met hulp bij het huishouden, is ook relevant dat met de aanbieders wordt samengewerkt. In 2017 heeft buurtteams twee bijeenkomsten georganiseerd voor de aanbieders van deHulp bij Huishouden. Het doel was om elkaar en elkaars werkwijzen te leren kennen, na te denken over signaleren en de samenwerking verder vorm te geven. 'We gaan hiermee door in 2018.Samenwerken met diverse partijen rondom ouderen draagt bij aan het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. In samenwerking met U centraal organiseren we training speciaal voor de medewerkers van de thuiszorgorganisaties.Onderdeel van deze training is het vroegtijdig signaleren van de leefsituatie van de ouderen waar zij thuis komen', geeft Gerrit aan.

Op koers

Nu we zover zijn kunnen we in 2018 de stap maken naar de aanpak die past bij de werkwijze van de buurtteams. Met de Gemeente Utrecht is daarvoor ook afgesproken om te gaan werken zonder einddatum voor de voorziening. Normaal was dit een bepaalde periode, waarna je 'moest' evalueren. Door het loslaten van een vaste termijn, kan tijdens een evaluatie het welzijn meer voorop komt te staan in plaats van de indicatie. Dat is de aanpak die aansluit bij de manier waarop de buurtteams werken, vanuit de vraag van bewoners.

Dat is de aanpak die aansluit bij de manier waarop de buurtteams werken, vanuit de vraag van bewoners.

Voor 2018 staan er nog eens 2.543gesprekken gepland, waarvan tweeduizendeen evaluatiegesprek zijn.'Deze moeten in april zijn afgerond.We zitten op koers en hebben het vertrouwen dat we ook in 2018 succesvol zijn op dit gebied. In het komend jaar maken we ons sterk voor verdere borging en kwaliteitsverbetering.'

Gerelateerde berichten

Mevrouw Netscher verrast haar buren met taart.
Nieuws

De eerste grote kleine wens van Axxicom Thuishulp is in vervulling gegaan!

In de laatste Redaxxicom-krant sloot Axxicom Thuishulp een kaartje bij waarmee onze klanten een grote kleine...

10/01/2023
Buurtkracht
Sfia en Bea maken samen het huis schoon
Klantverhaal

Op de koffie bij mevrouw Bea en Sfia van Cordaan Thuisdiensten

‘Hoe lang ik al over de vloer kom? Is het niet een jaar of vijf?’ Vragend...

10/01/2023
Langer Thuis Wonen
Lenny%20Groenveld%20-%20Wijkteam%20Zuid.JPG
Artikel

Medewerker aan het woord: Het werken in de wijk

Al van jongs af aan wist ik dat ik een baan in de zorg wilde. Mensen...

07/08/2022
Zelfstandigheid