Incluzio Hollands Kroon

Klantenraad denkt mee met de wijkteams Hollands Kroon

04/04/2018
Delen via \a\a
Senioren%20wandelen1.jpg

De mening van klanten en inwoners staat centraal bij de wijkteams Hollands Kroon.

Begin dit jaar startte Incluzio Hollands Kroon daarom een klantenraad, gevormd door zeven inwoners uit de gemeente. De raad denkt mee over de dienstverlening en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van Incluzio Hollands Kroon. Maar wat betekent de klantenraad nu eigenlijk voor inwoners van de gemeente Hollands Kroon en voor de organisatie?

De klantenraad is een gemengd gezelschap van klanten en niet-klanten, met verschillende ervaring, kennis en achtergronden. De raad bestaat uit mannen en vrouwen van diverse leeftijden met uiteenlopende achtergronden. Ze komen uit verschillende kernen van Hollands Kroon. Vijf van hen zijn klant of ouder van een klant. Een van de leden is werkzaam bij een zorgaanbieder. Ook heeft een ander lid ruime ervaring in (vrijwilligers) werk binnen zorg en welzijn.

Structurele feedback

De zeven man sterke raad geeft structurele feedback op de dienstverlening van de wijkteams, bijvoorbeeld over bereikbaarheid. Ze geeft vooraf input op thema's en aanbod dat wordt ontwikkeld. Thema's die belangrijk zijn voor inwoners, zoals activiteiten en faciliteiten voor jongeren. Daarnaast praat ze op basis van eigen ervaring en waarneming mee over de dienstverlening. Ze onderhoudt contact met inwoners, onderzoekt wat hun wensen en behoeften zijn en verzamelt informatie over de klanttevredenheid. Ook geeft zij advies over algemeen beleid, de begroting, de jaarplanning en samenwerkingsplannen.

Vertegenwoordiging

De klantenraad komt eens in de zes weken bij elkaar. Onlangs hebben alle leden een training over het sociaal domein gehad, zodat zij goed geïnformeerd zijn over de wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en de jeugdwet. De raad is momenteel in gesprek over de manier waarop zij met de inwoners van Hollands Kroon in gesprek kan gaan om hen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Het is voor de raad belangrijk dat bewoners van Hollands Kroon weten van het bestaan van de raad en hoe zij de raad kunnen bereiken met wensen of vragen.

Waarom een klantenraad?

Door de oprichting van een brede klantenraad geven we de mening van inwoners, klanten, hun familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers een vaste plaats in de organisatie. Niet alleen omdat we vanuit de jeugdwet verplicht zijn om klanten mee te laten denken, maar omdat we het belangrijk vinden om klanten nauw te betrekken bij de dienstverlening. Naast de wettelijke verplichting voor de jeugdzorg, behoren ook de Wmo en de basisvoorzieningen tot aandachtsgebied van de klantenraad. Door de samenwerking met een klantenraad zijn de wijkteams snel en goed in staat om te reageren op veranderingen in zorgwensen- en behoeften. En dat is nodig om onze ambitie te verwezenlijken: bijdragen aan laagdrempelige zorg met aandacht voor de eigen regie van de klant.

Contact

De klantenraad en het wijkteam zijn voor iedereen toegankelijk. Ideeën en vragen zijn altijd welkom! U kunt de klantenraad bereiken via het emailadres: info@klantenraadincluziohk.com Voor het wijkteam kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 088- 321500, en via het contactformulier op www.hollandskroon.nl of kom gerust langs tijdens een van onze inloopspreekuren:

  • Elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur bij het Arker Boetje, Brugstraat 35 in Middenmeer.
  • Elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur bij de Markse, Irisstraat 2 in Hippolytushoef.
  • Elke donderdag van 9.30 tot 12.00 uur bij de Prins Maurits, Dorpsstraat 79 in Nieuwe Niedorp.