Vragen en antwoorden webinar

10/02/2021
Integraal werken, Digitale oplossingen
Delen via \a\a

Tijdens het webinar Domeinoverstijgende samenwerking bij zorg op afstand hebben veel kijkers vragen gesteld. Gezien de tijd hebben we niet alle vragen tijdens het webinar kunnen behandelen. De vragen en antwoorden leest u hieronder. Meer weten over Sociale Monitoring? Neem dan gerust contact met ons op.

20_INC_065_FIP_E-mail%20header%20en%20footer.jpg

Is er een klantreis gemaakt? Hoe zijn de ervaringen van de klant? Hoe wordt de zorg op afstand ervaren door de (oudere) klant?

Over het algemeen maken we altijd een klantreis. Mede in samenwerking met de professional en/of de klant. Dit doen we bijvoorbeeld door middel van “Service Blue Prints”.
 
De klantervaringen hangen natuurlijk af over welk (sub) project het precies gaat. De producten en diensten die nu al “live” zijn worden vaak als positief ervaren. Maar we krijgen soms ook signalen van klanten dat er dingen beter of anders kunnen. En het komt daarnaast voor dat toepassingen voor bepaalde personen niet werken. Daar blijven we van leren!

Google is privacygevoelig, mensen zijn hier angstig over. Hoe gaan jullie hiermee om?

Voor het project met betrekking tot de Google Speaker werken we samen de leverancier van een applicatie: Emma Zorgt. De app maakt gebruik van een gesloten omgeving. Verder voldoet de applicatie aan alle gestelde eisen rondom AVG vraagstukken.
 
De Google Speaker is gekoppeld aan een Google account. Dit account wordt gecreëerd vanuit de app, dit is anoniem en wordt alleen gebruikt voor de dienstverlening van Emma Zorgt.

Komt er een vervolg webinar waar de uiteindelijke resultaten van deze pilot worden besproken?

In het webinar werd hier al even kort over gesproken. Het idee is om dat zeker te doen!
Zoals Bas al aangaf; we zijn eigenlijk ook nog maar pas begonnen. Mooi om dan onze nieuwe ervaringen en resultaten te delen.

Hoe zien jullie de ICT samenwerking tussen Parnassia en Florence?

De samenwerking met ICT is er op verschillende vlakken. Centraal staat hierbij het Facman platform. Dit stelt ons in staat om samen te kunnen werken vanuit één infrastructuur op inhoudelijk niveau. Alarmen, meldingen en telefonie kunnen centraal binnenkomen op dit systeem. Vervolgens stelt het systeem ons in staat om de melding geprotocolleerd af te handelen.

Speelt de GGD ook een rol in deze samenwerking?

Naast de samenwerking tussen PG, Incluzio en Florence worden met verschillende organisaties in gesprek gevoerd over uitbreiding van de samenwerking. Het is in de toekomst ook mogelijk dat er actief samengewerkt wordt met de GGD.

Waar denken jullie dat de grens ligt aan professionele beoordeling/triage van alle domein overstijgende kennis (inhoudelijk en qua netwerken)?

Dit verschilt per casus. Voor de diensten zijn verschillende protocollen voor alle situaties. Wanneer er twijfel bestaat over een situatie, dan wordt er gekozen voor een scenario waarbij er (conform afspraak) geëscaleerd naar bijvoorbeeld de achterwacht, crisisdienst of hulpdiensten.

Is er samenwerking met lokale welzijnsorganisaties?

Binnen de Haagse context is er momenteel nog geen formele samenwerking. Dit behoort in de toekomst tot de opties. Ook Incluzio en PG kijken buiten de Haagse regio naar samenwerking tussen deze domeinen.

Ouderen zijn vaak slechthorend, telefoneren gaat vaak moeizaam. Hoe gaan jullie hiermee om?

Niet alle toepassingen zijn geschikt voor iedere doelgroep. Dit is steeds maatwerk. In sommige gevallen kan alarmering bijvoorbeeld uitkomst bieden voor doven of slechthorenden. In het protocol staat dan welke (maatwerk) actie er ondernomen wordt voor deze klant.
 
Het is van belang de e-health toepassing in te zetten, die aansluit bij de cliëntbehoefte en zijn of haar situatie. De triagisten zijn getraind en hebben ervaring met deze doelgroep. Met behulp van de juiste toepassing, de ontsluiting van de juiste informatie en de goede triage vanuit de zorgcentralisten lukt het om de hulpvraag boven tafel te krijgen en daarop acties in te zetten.

Hoe verhoudt inzet van een zorgcentrale zich ten opzicht van de beweging in de 'nieuwe GGZ', dus lokaal/wijkgericht organiseren, netwerk inzetten? Is een zorgcentrale dan niet een onpersoonlijke plek om hulp te vragen en daarmee drempelverhogend?

Het is maar hoe je het bekijkt. Met éém druk op de knop binnen een paar seconden contact hebben met een (GGZ)zorgcentralist is naar ons idee heel dichtbij. En bovendien is dan ook gelijk duidelijk welke patiënt contact zoekt en kan evt een ook zorginhoudelijk met inzage in een crisissignaleringsplan de juiste zorg worden verleend als dat nodig is. Daarmee leveren we 24x7 de juiste ondersteuning voor patiënten en hun naasten als zij dat aangeven.
 
Daarnaast heeft de zorgcentrale niet altijd een rol hebben in de toegang/eerste punt van hulp. De nieuwe zorgcentrale heeft ook andere doelen, zoals monitoring (zoals sociale monitoring met een google speaker of als het gaat om medicatie uitgifte om medicatietrouw te vergroten waarbij de zorgcentrale een alarm ontvangt als de medicatie niet of niet goed wordt uitgenomen). Ook 24/7 bereikbaarheid is een cruciale rol van de zorgcentrale voor verschillende zorgteams. Een zorgcentrale moet een aanvulling zijn op de lokaal/wijkgerichte aanpak. Een instrument om dit in de praktijk beter en effectiever te kunnen organiseren voor de mensen die dat nodig hebben als ondersteuning in de thuissituatie.

Is er ook een samenwerking bijv. meldpunt verwarde personen met de politie?

Vanuit Parnassia Groep hebben we al een rol m.b.t. de het meldpunt verwarde personen. Hierbij hebben we voor specifieke situaties ook afspraken en contact met de politie. Op dit moment is er nog geen concrete samenwerking vanuit dit meldpunt met de zorgcentrale; wel zijn we in gesprek met de gemeente om ook met elkaar te verkennen hoe we op dit vlak met de zorgcentrale kunnen.
20_INC_065_FIP_E-mail%20header%20en%20footer2.jpg

Gerelateerde berichten

Home%20Het%20goede%20gesprek.jpg
Ervaringsrapport

Ervaringsrapport Het Goede Gesprek

Met veel trots publiceren we het ervaringsrapport “Het Goede Gesprek”. Dit innovatieve project van wmo radar...

07/09/2022
Integraal werken
jongen%20thuis.JPG
Artikel

Betere jeugdzorg door krachten te bundelen

Meer gezinnen beter ondersteund dankzij samenwerking Incluzio Hollands Kroon en GGZ Noord-Holland-Noord 

10/05/2022
Integraal werken
Detox%20Thuis.JPG
Artikel

Detox Thuis: ontwennen met zorg op afstand

Onlangs presenteerde VitaValley de positieve business case voor Detox Thuis: thuis kunnen ontwennen van je alcoholverslaving...

28/03/2022
Digitale oplossingen