Incluzio Hollands Kroon

Samenwerking Incluzio Hollands Kroon en Parlan voor zorg op maat

26/10/2020
Integraal werken
Delen via \a\a
family-2073604_1920.jpg

 

Incluzio Hollands Kroon en Parlan zijn een samenwerking gestart om gezinnen uit Hollands Kroon de juiste ondersteuning te bieden wanneer zij kampen met complexe problematiek door bijvoorbeeld een echtscheiding of moeilijk gedrag.

In sommige gevallen worden deze kinderen uit huis geplaatst, maar door de samenwerking hopen de organisaties gezinnen sneller in hun eigen omgeving thuis te ondersteunen.

Aanpak

Gespecialiseerde jeugdzorgwerkers van Parlan worden beschikbaar gesteld om aan te sluiten bij een wijkteam van Incluzio. Gezamenlijk gaan ze aan de slag om de best passende zorg rondom een gezin aan te kunnen bieden. De medewerkers van Parlan worden als het ware onderdeel van het wijkteam. Zo worden er korte lijnen gecreëerd en kan er snel geschakeld worden met elkaar. Erik Heijmans (projectleider Parlan): ''Onze eerste drie jeugdzorgmedewerkers zijn inmiddels vol enthousiasme en motivatie gestart.

De eerste ervaringen zijn heel positief. Door het inzetten van een specialist in het wijkteam kun je doelgerichter en sneller tot een oplossing komen. Zo help je een gezin niet alleen met de best passende zorg maar voorkom je onnodige kosten''. Het wijkteam blijft nauw betrokken, zodat ouders en kind niet steeds met nieuwe organisaties te maken krijgen. In plaats van het doorverwijzen van het kind naar gespecialiseerde zorg wordt nu samengewerkt rondom het hele gezin. Janet Schut (Sociaal Ondernemer Incluzio Hollands Kroon): "Door deze samenwerking kunnen we uithuisplaatsingen zo veel mogelijk voorkomen en gezinnen echt helpen binnen een thuissituatie, een pleeggezin of een gezinshuis. Zorg en behandeling komen naar de gezinnen en hun ouders/opvoeders toe en er kan snel een specialist, zonder verwijzing, aansluiten. Deze aanpak is effectiever en daardoor tevens per saldo goedkoper. Wij hebben sinds 2018 een soortgelijke aanpak met de Opvoedpoli, die heeft de basis gevormd voor een doorontwikkeling met Parlan."

Uren-facturatie is overgaan op fte-facturatie

Voorheen kwam er bij een doorverwijzing veel administratie kijken. Zo moest een passend product binnen de specialistische zorg gezocht worden en beoordeeld worden hoeveel uur iemand recht heeft op dat product. Vervolgens moesten de specialisten bijhouden hoeveel uren zij daadwerkelijk inzetten. Deze uren-facturatie is overgegaan op fte-facturatie. Incluzio betaalt voor de specialisten.

Zo krijgen zij meer tijd om te doen wat nodig is. Het is dan ook echt maatwerk. Heeft het gezin die ene maand intensievere specialistische zorg nodig dan kan dat. En als het beter gaat kunnen de specialisten het weer geheel overdragen aan het wijkteam. Zo kunnen zij de juiste zorg op het juiste moment inzetten. Door het bundelen van expertises, over zorgdomeinen heen, ontstaat de juiste hulp voor deze gezinnen en wordt actief het beroep op hoog specialistische hulp teruggedrongen.

Gerelateerde berichten

Professionele autonomie
Ervaringsrapport

Ervaringsrapport Professionele autonomie

Autonomie is de kern van ons werk. Onze droom realiseren we alleen maar door onze professionals...

27/12/2023
Integraal werken
Professionele autonomie
Nieuws

Wat is professionele autonomie?

Autonomie is de kern van ons werk. Onze droom realiseren we alleen maar door onze professionals...

27/12/2023
Integraal werken
Home%20Het%20goede%20gesprek.jpg
Ervaringsrapport

Ervaringsrapport Het Goede Gesprek

Met veel trots publiceren we het ervaringsrapport “Het Goede Gesprek”. Dit innovatieve project van wmo radar...

07/09/2022
Integraal werken