Digitaal portaal voor wijkbewoners van Overvecht

26/03/2018
Integraal werken, Digitale oplossingen
Delen via \a\a

In de Utrechtse wijk Overvecht worden de krachten van professionals, zoals huisartsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners al gebundeld, onder de noemer 'Gezonde wijk Overvecht'. Doel is om goede en toegankelijke zorg en hulpverlening te bieden voor alle bewoners in Overvecht. Begin november komt hier iets nieuws bij: mijn gezondheid in Overvecht. Mijn gezondheid in Overvecht is een digitaal bewonersplatform, ontwikkeld door PAZIO. In samenwerking met stichting Overvecht Gezond en Buurtteam Organisatie Sociaal Utrecht is de inhoud van het portaal samengesteld. De eerste pilot gaat nu van start vanuit Huisartsenkliniek Overvecht en het buurtteam Spoorzoom. In het digitale portaal worden meerdere online zorg- en welzijnsdiensten gebundeld. Er bestaan al digitale patiëntendossiers, maar deze zijn vooral gericht op professionals. In het digitale portaal mijn gezondheid in Overvecht staat de bewoner van de wijk Overvecht centraal: zij krijgen gemakkelijk online toegang tot al hun hulpverleners. Het doel is dat de bewoners via het portaal alle onderdelen hebben die zij nodig hebben om regie te voeren over hun eigen gezondheid.

Beveiligd persoonlijk portaal

Het portaal bestaat uit twee onderdelen: een openbaar voorportaal en een beveiligd, persoonlijk portaal. In het voorportaal komen bewoners op de website van de wijk. Hier kunnen zij allerlei (medische) informatie vinden en bijvoorbeeld op de hoogte blijven van activiteiten die georganiseerd worden in de wijk. Dit voorportaal is toegevoegd omdat veel bewoners naast medische, ook andere vragen hebben over hun gezondheid en welzijn. Het persoonlijke portaal is bereikbaar nadat er is ingelogd met DigiD. Hier vindt de bewoner het eigen patiëntendossier, zoals dat bekend is bij de huisarts.

Koppeling met Buurtteam

Uniek in het digitale portaal mijn gezondheid in Overvecht is de koppeling die daarnaast gemaakt wordt met het Buurtteam. Door deze koppeling te maken biedt het portaal medische- en welzijnszorgzorg ineen. De bewoner kan online bijvoorbeeld een afspraak maken met de huisarts, uitslagen van onderzoeken inzien of een digitaal consult aanvragen. Daarnaast is er de mogelijkheid online te chatten met een medewerker van het Buurtteam. Ook is er een koppeling gemaakt met PsyNet, waar bewoners digitaal kunnen communiceren. PsyNet verbindt psychiatrische patiënten met hun (zorg)netwerk, zoals hun persoonlijke behandelaren en mantelzorgers. Het komend jaar zullen ook andere huisartsenpraktijken, buurtteams en zorgverleners in de Gezonde wijk Overvecht aansluiten bij het portaal.

Transformatie van de zorg

De ontwikkeling van het portaal past in de transformatie van de zorg, waarbij de zorg steeds meer in handen van de gemeente komt. Gemeenten grijpen hun kans om door extra ruimte van de decentralisaties nieuwe werkvormen te ontwikkelen, die recht doen aan meer ruimte voor de burger, meer maatwerk en gebruik van nabije voorzieningen. Professionals stimuleren bewoners stappen te zetten vanuit hun eigen kracht en hun eigen netwerk aan te spreken. Het digitale platform mijn gezondheid in Overvecht is een goed voorbeeld, waarbij patiënten zelf de regie hebben over hun gezondheid, maar het niet alleen doen. Zij zijn in het portaal verbonden met en omringd door hun zorgverleners, van mantelzorger tot medisch specialist.

Gerelateerde berichten

Professionele autonomie
Ervaringsrapport

Ervaringsrapport Professionele autonomie

Autonomie is de kern van ons werk. Onze droom realiseren we alleen maar door onze professionals én klanten ruimte, eigenaarschap en vertrouwen te geven.

27/12/2023
Integraal werken
Professionele autonomie
Nieuws

Wat is professionele autonomie?

Autonomie is de kern van ons werk. Onze droom realiseren we alleen maar door onze professionals...

27/12/2023
Integraal werken
Symposium
Nieuws

Symposium e-health en blended care

Op 2 maart organiseren we een online symposium over e-health en blended care. In het sociaal...

16/02/2023
Digitale oplossingen