Incluzio Rheden

Incluzio ook vanaf 2021 uitvoerder van welzijnswerk in Rheden

12/10/2020
Delen via \a\a
Vanaf 1 januari 2015 heeft het rijk de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de bekostiging van een drietal sociale opgaven belegd bij gemeenten: de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Hiermee was een buitengewoon omvangrijke transitie een feit. Echter, om deze opgaven ook te kunnen uitvoeren was en is ook een fundamentele transformatie noodzakelijk. Om deze transformatie beter en meer vorm te geven heeft Gemeente Rheden in mei 2019 het Transformatieplan 2.0 vastgesteld. Daarom heeft de gemeente Rheden een bredere opdracht dan voorheen gegund aan Incluzio (was Radar Uitvoering Oost). Die opdracht heeft tot doel het fundament van de samenleving, de Sociale Basis in Rheden, te versterken. 

De Sociale Basis is het cement van de samenleving. Het is de basis waarop mensen met elkaar een gemeenschap vormen. Het gaat dan om alle verbanden die er tussen inwoners, vrijwilligers, professionals en overheid bestaat. Inwoners werken veel samen met vrijwilligers en professionele organisaties aan een vitale samenleving. Hieruit ontstaan mooie, passende en soms vernieuwende vormen van ondersteuning aan naasten.

Logo Incluzio Rheden

Incluzio ondersteunt initiatieven

De opdracht die gemeente Rheden aan Incluzio heeft gegeven heeft als doel juist die Sociale Basis te versterken en daar waar mogelijk breder te maken. Rhedense inwoners spelen een belangrijke rol in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Dat blijkt wel uit de vele initiatieven die er zijn. Maar soms kunnen de mensen achter zo’n initiatief wel wat professionele ondersteuning gebruiken. Of zijn er vragen of is er achtervang nodig. Dan kan Incluzio die ondersteuning bieden of een coördinerende of aanjagende rol vervullen. Juist om inwoners en informele organisaties in hun kracht te laten blijven, ze te waarderen voor hun inzet. Hun maatschappelijke betekenis is namelijk groot.

Verder bouwen

Incluzio is bekend in de gemeente Rheden en weet welke vormen van ondersteuning er in de gemeente beschikbaar zijn en hoe zij de vrijwilligers kan ondersteunen. Daarnaast gaat ze vanaf januari 2021 bekijken welke behoefte aan andere ondersteuning er nog meer is, maar die tegelijkertijd niet beschikbaar is in de gemeente. In dat geval gaat zij aan de slag met inwoners en vrijwilligers om die ondersteuning op te zetten. Zo worden in de Sociale Basis lichte tot middelzware vormen van groeps- en individuele begeleiding gestart die nu nog via een maatwerkvoorziening (indicatie) verleend worden.

Wethouder Gea Hofstede: “Deze opdracht voor Incluzio moet zorgen voor nog meer hulp en ondersteuning dichtbij onze inwoners. Het is belangrijk dat onze inwoners zich gelukkig voelen, ook als het wat minder gaat en hulp of ondersteuning nodig. Dat we omzien naar elkaar en elkaar bijstaan als dat nodig is. Noaberschap noemen we dat. Natuurlijk kan de gemeente altijd benaderd worden als er meer nodig is”.