Incluzio Hollands Kroon

Incluzio Hollands Kroon ook aankomende vijf jaar verantwoordelijk

18/01/2022
Delen via \a\a
mary%20en%20peter.jpg

 

De gemeente Hollands Kroon en Incluzio Hollands Kroon hebben per 1 januari 2022 een nieuw contract voor de uitvoering van de basisvoorzieningen, Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) afgesloten. Na al zes jaar naar tevredenheid te hebben samengewerkt en mooie resultaten te hebben bereikt, krijgt de samenwerking een vervolg. Samen willen de partijen de zorg voor de inwoners van Hollands Kroon de komende jaren nog verder verbeteren. Dat doen zij onder het motto: 'We maken van elke kern een betere kern'.

Tevredenheid inwoners

In de afgelopen jaren hebben de gemeente en Incluzio intensief samengewerkt. Beide partijen zijn daar tevreden over. Ook inwoners en zorgpartners zijn tevreden. Uit diverse onderzoeken, zoals het partnertevredenheid- en het cliëntervaringsonderzoek, blijkt dat zij Incluzio gemiddeld een ruim voldoende beoordeling geven. In de werkwijze van Incluzio en de gemeente staat het wijkteam centraal. Het wijkteam helpt inwoners snel en biedt ondersteuning aan iedereen die dat nodig heeft. Ze verwijzen door als er meer nodig is. Hiervoor is onder andere een flexibele schil van specialisten voor gespecialiseerde zorg, zo kan er makkelijk extra deskundigheid worden bijgehaald. Daarnaast is Incluzio opdrachtgever en verbinder van basisvoorzieningen waar inwoners zonder verwijzing of indicatie gebruik van kan maken. Door meer mensen op een betere manier te ondersteunen, blijven de kosten relatief laag, vergeleken met andere plattelandsgemeenten. Dit blijkt ook uit het onderzoek van I&O Research.

Doorontwikkeling

De komende vijf jaar werken gemeente en Incluzio samen door om van elke kern een betere kern te maken. Dit is een belangrijk uitgangspunt in een gebied met 22 kernen, variërend van klein naar groot: verbeteren van de leefbaarheid staat voorop. Daarom willen gemeente en Incluzio ook verder werken aan preventieve en collectieve oplossingen, zoals de doet- en ontmoetgroepen in de kernen of het online scheidingsplein. De lange looptijd van de nieuwe overeenkomst maakt het volgens beide partijen mogelijk betere en innovatieve samenwerkingen aan te gaan met partners die specialistische zorg bieden. Ook is de nieuwe overeenkomst economisch beter houdbaar. Dat draagt bij aan de continuïteit van de zorg. Tot slot zijn er nieuwe afspraken gemaakt rondom de sturingsinformatie om de inhoudelijke resultaten goed te monitoren.