Incluzio Hollands Kroon

Incluzio Hollands Kroon brengt Jaarverslag 2018 uit

28/02/2019
Delen via \a\a
Incluzio%20Hollands%20Kroon.JPG

Verdieping en groei

Het afgelopen jaar was een jaar van verdieping en groei. Een jaar waarin we wederom ongelofelijk veel werk verzetten waardoor we de inwoners nog beter hebben kunnen ondersteunen. Dit deden wij bijvoorbeeld door een nauwere samenwerking aan te gaan met onder andere de GGD, huisartsen en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. We maakten ook een groei door binnen onze organisatie, niet alleen in aantallen, maar ook in opleidingen en structuur.

Meer hierover leest u in ons jaarverslag 2018.