Incluzio is een van de nieuwe aanbieders in Den Haag voor Jeugd en Gezin

07/07/2023
Delen via \a\a
Ondertekening manifest Den Haag Jeugd en Gezin

Vrijdag 7 juli hebben onder meer wethouder Hilbert Bredemeijer (Onderwijs, Jeugd en Sport van Gemeente Den Haag) en Janna Steinbusch (Directeur Penvoerder van Kracht) hun handtekening gezet onder de overeenkomst Doorontwikkeling Jeugd- en Gezinshulp binnen Den Haag.

Kracht voor jeugd en gezin

Jeugd- en gezinshulp wordt in een deel van Den Haag vanaf 1 januari 2024 uitgevoerd door Incluzio, onder de naam Kracht voor jeugd en gezin. Kracht is een samenwerkingsverband tussen Incluzio, FamilySupporters, Yoep, impegno en Mentaal Beter. Incluzio is binnen dit samenwerkingsverband verantwoordelijk voor de preventie, de toegang en de basisteams. De andere partners leveren een groot deel van de benodigde specialistische zorg in de basisteams en daarbuiten. Aanvullende zorgaanbieders blijven nodig voor maatwerk. Gezamenlijk met de gemeente Den Haag zijn wij verantwoordelijk voor de gebieden Kust en Escamp in Den Haag.

Logo Kracht Jeugd en Gezin

Elk kind verdient het om in een veilige, gezonde en kansrijke omgeving op te groeien. Kracht is er dus voor het hele gezin; het kind én de opvoeders. Wij kijken samen met alle betrokkenen wie kan ondersteunen en hebben oog voor de totale leefomgeving. 

Kracht versterkt de basis door steun dichtbij te organiseren en wanneer specialisme nodig is, deze snel toe te voegen zonder te verwijzen. Omdat Kracht minder tijd kwijt is aan indicatiestelling, komt er tijd vrij voor samenwerking. Het kind staat dan dus centraal, in tegenstelling tot het systeem. 

Janna Steinbusch, directeur penvoerder Kracht: “Dit is een geweldige kans om het jeugddomein eenvoudiger, duidelijker en toegankelijk in te richten. Wij versterken de basis door er specialisten aan toe te voegen, zonder te verwijzen. En wij zijn aanwezig in de wijk om samen met de partners preventief en collectief te kunnen doen wat nodig is voor het kind en de gezinnen in den Haag."

Samen met de gemeente Den Haag hebben wij ons de volgende doelen gesteld:

  • Het kansrijk opvoeden en opgroeien versterken in het gewone leven.
  • Kwalitatief goede zorg bieden.
  • Duurzame veiligheid realiseren.

 “Dit is een mooie mijlpaal waarbij we het partnerschap bekrachtigen. Samen vormen we de brug naar de toekomst van Haagse kinderen en jongeren tot hun bestaanszekerheid en kansengelijkheid in de stad. We maken de hulp eenvoudiger en duidelijker en betaalbaarder. Dat is onze gezamenlijke visie op het toekomstperspectief jeugdhulp,” zegt wethouder Hilbert Bredemeijer.

Lees het volledige persbericht van Gemeente Den Haag.