Buurtteam Utrecht

Hoe deed Buurtteams Utrecht het in 2018?

21/02/2019
Delen via \a\a

De ruim 250 medewerkers van Buurtteams Utrecht bereikten in 2018 meer Utrechters dan in 2017: 16.000 in totaal, van wie de helft voor het eerst. Ook startten we na het eerste contact nog sneller met ondersteuning: gemiddeld al na iets meer dan vier dagen. Deze en andere resultaten staan in ons nieuwste jaarverslag. Daarin lees je ook hoe we zowel intern als extern samenwerkten – en wat dat opleverde.

verslag-buurtteams-utrecht.jpg

Zo toont het jaarverslag dat medewerkers nog sterker de krachten bundelden om collega’s de nieuwste kennis en skills bij te brengen. Niet alleen via onze Buurtacademie, maar bijvoorbeeld ook vanuit de werkgroep Inclusiviteit. “We zijn een lerende organisatie”, benadrukt Annemieke Scholten, directrice van Buurtteamorganisatie Sociaal. “We kijken dus niet alleen naar wat we goed doen, maar ook naar wat beter kan. En in een domein zo veranderlijk als het onze, is er eigenlijk altijd wel ruimte voor aanscherping. ”

Nieuw besturingsmodel

We vertellen in het jaarverslag ook hoe we via een kersvers partnership onze omgang met klachten professionaliseerden. Daarnaast gaan we in op ons nieuwe besturingsmodel. “We hebben sinds januari 2018 zowel teamcoaches als programmaregisseurs”, zegt Annemieke. “Tot afgelopen jaar vielen hun verantwoordelijkheden nog binnen één functie: die van ‘buurtondernemer’. Deze wijziging is mede tot stand gekomen op basis van input van onze medewerkers en past bij de volgende fase waar onze organisatie na vier jaar opbouwen in terechtkomt.”

Betere samenwerkingen

“De samenwerking tussen en binnen buurtteams was al goed”, aldus Annemieke. “Maar het nieuwe besturingsmodel heeft die wel verbeterd. Datzelfde geldt voor de samenwerking met externe partijen.” Het geven van een extra impuls aan samenwerking was sowieso een belangrijk thema in 2018. “Bijvoorbeeld onze samenwerking met gemeenteafdeling Werk & Inkomen voor mensen met schulden. Of die met Hogeschool Utrecht voor het opleiden van de nieuwe generatie sociaal werkers.” Beide voorbeelden komen terug in het jaarverslag 2018.

Breed scala aan partners

Andere samenwerkingen die aandacht krijgen in de publicatie? Die met Gebiedsteams GGZ in de Wijk. Maar ook, bijvoorbeeld, die met huisartsen en sociaal en beweegmakelaars voor het project Welzijn op Recept. Met gemeentelijke Wmo-medewerkers voor Hulp bij Huishouden. Met sociale onderneming Buitengewoon voor het activeren naar werk. En met overheidsinstanties (‘Citydeal’-partners) voor ondersteuning aan Utrechters in een kwetsbare situatie die bekneld raken in het systeem van wetten en regels.

Toekomstbestendige zorg

“Wat alle cijfers en voorbeelden in ons verslag aantonen”, concludeert Annemieke, “is dat onze aanpak wérkt. We behaalden in 2018 betere resultaten voor de bewoners van Utrecht, zonder ons budget te overstijgen. En daarmee is Utrecht landelijk toonaangevend.” De sleutel tot succes? “We kunnen als geen ander omgaan met verandering; we passen ons voortdurend aan de praktijk aan, door veel ruimte te geven aan onze medewerkers en klanten om te doen wat nodig is. Dit vermogen om onszelf steeds opnieuw te veranderen en verbeteren, maakt ons effectief. En het houdt onze basiszorg toekomstbestendig.”