Wmo radar

Gunning wmo radar voor stedelijk Mantelzorgsteunpunt Rotterdam

17/02/2020
Delen via \a\a

Samen met organisaties in de stad heeft de gemeente de afgelopen jaren onderzocht hoe de Rotterdamse mantelzorgers beter ondersteund kunnen worden. Een mantelzorgsteunpunt voor individuele mantelzorgers was tijdens dat traject een veel gehoorde wens. Met gepaste trots kunnen wij mededelen dat de opdracht hiervoor gegund is aan wmo radar waarbij wij samenwerken met De ZorgCentrale. Samen zullen wij onder de naam Mantelfoon het mantelzorgsteunpunt vorm geven.

Door de specialisatie van wmo radar op het gebied van welzijn en De ZorgCentrale op het gebied van telefonische bereikbaarheid, ontstaat een unieke combinatie tussen inhoudelijke kennis op het gebied van mantelzorg en het faciliteren van een 24/7 dienstverlening op afstand.

Mantelfoon

Het mantelzorgsteunpunt biedt vanaf mei 2020 een luisterend oor, advies en ondersteuning aan Rotterdamse mantelzorgers. De zorgcentralisten zijn het eerste contact van de Mantelfoon en bieden een luisterend oor, informatie en advies. Mantelzorgers die meer nodig hebben dan iemand die naar hen luistert of even meedenkt worden door de zorgcentralisten gekoppeld aan één van de mantelzorgcoaches van wmo radar. Ook bouwt de Mantelfoon aan een stedelijk netwerk van organisaties die ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Het wordt een knooppunt waar kennis en ervaring rondom mantelzorg wordt verzameld en gedeeld.
 
Om te voorkomen dat er bij de inrichting van het steunpunt niet over, maar met mantelzorgers wordt gesproken, zal er een klankbordgroep ingericht worden van mantelzorgers.
 
Het doel van het mantelzorgsteunpunt is:
 
  • Het bewustzijn rondom mantelzorg te vergroten
  • De uitdagingen rondom het thema mantelzorg verder in kaart te brengen
  • Het voorkomen dan wel tegengaan van overbelasting bij mantelzorgers
  • Waardering en erkenning voor mantelzorgers verder onder de aandacht te brengen
Wij kijken er naar uit om samen met de gemeente de mogelijkheden rondom waardering, erkenning en ondersteuning van mantelzorgers inzichtelijk te maken, en hiermee mantelzorgers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken te helpen. De Mantelfoon gaat hiervoor zorgen.

Wmo radar

Wmo radar is een stichting die diensten aanbiedt ter ondersteuning, activering en participatie van de bewoner. Dit doet zij in opdracht van de gemeente Rotterdam. Van hieruit bouwt zij aan een samenleving waarin mensen vanuit zelfvertrouwen keuzes maken en klaarstaan voor elkaar.

De ZorgCentrale

De ZorgCentrale levert integrale oplossingen voor hulpvragen. De zorgcentralisten zijn 24 uur per dag bereikbaar voor triage bij personenalarmering, leefstijlmonitoring en overige contactmomenten. Zo biedt De ZorgCentrale vanuit één organisatie een breed palet aan oplossingen voor hulpvragen rondom zorg, welzijn, veiligheid en wonen.
Mantelfoon2.jpg