Gezamenlijke aanpak voor gezonde regio in kop van Noord-Holland

06/12/2018
Delen via \a\a
Omring, huisartsen, GGD Hollands Noorden en Zorgoptimalisatie NH hebben het initiatief genomen tot een netwerk dat werkt aan positieve gezondheid. Afgelopen woensdag 28 november bekrachtigden de tweeëntwintig  betrokken organisaties – waaronder Incluzio Hollands Kroon -  hun samenwerking met een symposium en de ondertekening van een intentieverklaring. 
Knipselnoordkop2.JPG

 

Alle organisaties die deelnemen aan het netwerk investeren de komende jaren in de samenwerking en bieden alle 150 duizend inwoners van de Noordkop de juiste handvatten aan om zo gezond mogelijk en veerkrachtig te leven, passend bij ieders situatie. Gezondheid wordt niet gezien als enkel de aan- of afwezigheid van ziekte, maar gaat er om dat mensen met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven om kunnen gaan en daarbij zo veel mogelijk zelf regie voeren. Deze visie sluit ook nauw aan op de werkwijze van Wijkteams Hollands Kroon. “Als er iets niet goed gaat in het leven van inwoners heeft dat vaak meerdere oorzaken. Lichamelijk klachten van stress kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt worden door schulden of opvoedingsvraagtukken. Het is dan ook belangrijk om nauw samen te werken met onder andere de huisartsen om gezamenlijk de beste ondersteuning te bieden aan deze inwoners”, aldus Janneke Smink, Sociaal Ondernemer van Incluzio.

Het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar gaat eerst aan de slag met het bepalen van gezamenlijke acties en stelt hiervoor een samenwerkingsagenda 2019 op. Het gaat hierbij om acties richting eigen personeel, bijvoorbeeld op gebied van scholing, maar ook over bijeenkomsten en workshops voor inwoners.