Incluzio Leiderdorp

Gemeente Leiderdorp en Incluzio tekenen uitvoeringsovereenkomst

11/09/2018
Delen via \a\a
De uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente Leiderdorp en Incluzio is maandag 10 september getekend. Per 1 januari 2019 is Incluzio in Leiderdorp verantwoordelijk voor alle preventieve en algemene welzijnsvoorzieningen. Tot nu toe werkte de gemeente met meerdere organisaties samen voor de verschillende vormen van sociale ondersteuning. Zowel de diverse welzijnsopdrachten, de taken van het sociaal team als een groot deel van de WMO maatwerkvoorzieningen zoals lichte vormen van ambulante begeleiding en dagbesteding zijn nu geïntegreerd in één opdracht.
incluzio-leiderdorp-sociale-ondersteuning-welzijn.jpg

 

Janine de Vries projectleider van Incluzio Leiderdorp bedankte voor de ondertekening de gemeente voor de opdracht. ‘Wij zijn blij met deze opdracht, omdat het een opdracht is die helemaal bij ons past. Doordat we zorg zullen dragen voor alle welzijnstaken kunnen we meer samenhang creëren in de sociale ondersteuning. Zo gaan we het voor inwoners toegankelijker en overzichtelijker maken en krijgen inwoners straks sneller de ondersteuning die nodig is.’

Veranderingen voor huidige organisaties

'Ik besef dat deze opdracht voor een aantal zittende organisaties pijnlijk is. Zij zijn al heel lang actief in Leiderdorp, hebben veel goed werk gedaan en houden straks op te bestaan of raken een deel van hun werk kwijt omdat wij kiezen voor één integraal team waarin verschillende type sociaal werkers in hele korte lijnen met elkaar gaan samenwerken. Mensen die nu voor een huidige organisaties werken geven we bij geschiktheid voorrang,' aldus Janine. In oktober zal Incluzio sollicitatiegesprekken gaan voeren en vanaf november gaat Incluzio de buurt in om te luisteren naar de inwoners, om de dienstverlening vanaf januari zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte.

Iedereen telt en doet mee

Incluzio Leiderdorp wordt straks de organisatie waar Leiderdorpers terecht kunnen als zij van betekenis willen zijn voor hun buurt of als zij een hulpvraag hebben. Janine vertelt: 'Gezinnen en jeugdigen onder de 18 blijven daarnaast terecht kunnen bij het Jeugd & Gezinsteam. Voor ons daarom een heel belangrijk team om nauw mee op te trekken. Net zoals we dat straks ook willen met alle andere ketenpartners. Zoals bijvoorbeeld de huisartsen. Vooral voor de wat oudere inwoners is het cruciaal dat medische hulp van de huisarts en sociale hulp van Incluzio Leiderdorp elkaar straks versterken. Of met de ondernemers, DZB en de scholen. Talentontwikkeling en vergroten van de kans op werk zien wij altijd als de rode draad in ons werk. We willen dat iedereen meetelt en meedoet, niet alleen nu maar vooral ook in de toekomst.'