Facilicom Group behaalt niveau 3 CO2-prestatieladder

29/09/2021
Delen via \a\a

Facilicom Group en zijn divisies (o.a. Facilicom Solutions, Trigion, Incluzio, Gom, Breijer en Food&i) hebben donderdag 26 augustus van DEKRA een certificaat uitgereikt gekregen voor het behalen van niveau 3 op de CO2-prestatieladder. Daarmee ligt de grootste dienstverlener van ons land op koers om te beantwoorden aan de eigen ambitie om de CO2-uitstoot in 2030 te reduceren tot nul. 

De CO2-prestatieladder is een instrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Door middel van niveaus, geeft de CO2-prestatieladder inzicht in de mate waarin een bedrijf actief werk maakt van CO2-reductie.

Bedrijfsvoering verduurzamen

'Een van de onderdelen van de CO2-prestatieladder is het jaarlijks in kaart brengen van een CO2 footprint. Dit geeft ons de kans om onze uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om de CO2-emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen', vertelt Tim Platteel, duurzaamheidsmanager van Facilicom Group. Facilicom maakt hiervoor gebruik van de expertise bij Facilicom Energiemanagement. 'Daardoor hebben het certificaat volledig zelfstandig met eigen medewerkers kunnen implementeren'.

img_6074_klein.jpg

Vele maatregelen leiden tot forse CO2-reductie

In 2017 sprak Facilicom Group de ambitie uit om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Sindsdien zijn er vele acties uitgezet om dat waar te maken. Steeds meer medewerkers rijden elektrisch, werden en worden er tal van CO2-reducerende maatregelen doorgevoerd in de Facilicom-kantoorpanden en zijn er samen met de divisies tal van acties ondernomen om naar een meer circulaire bedrijfsvoering en dienstverlening te komen.

Op naar het hoogste niveau

'We zijn er bijzonder trots op om op niveau 3 gecertificeerd zijn, maar we streven ernaar om snel op niveau 4 of 5 te komen. Om dat te bereiken moeten we ook de keten analyseren en verduurzamen. Daar gaan wij snel mee aan slag. Alleen op die manier zetten we de duurzame inkoopcode in de toekomst namelijk kracht bij. En dat laatste draagt in belangrijke mate bij aan de gewenste CO2-reductie', besluit Tim.